Brystsmerter

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Familieanamnese .

Anamnese : Komorbiditet el. onkologisk behandling?

Aktuelt :    

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Familieanamnese .

Anamnese : Komorbiditet el. onkologisk behandling?

Aktuelt :    

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • familiehistorie med koronar sykdom i ung alder
  • tidl. operativt korrigert hjertefeil
  • kardiomyopati
  • gjennomgått onkologisk behandling
 Øyeblikkelig hjelp ved:
  • EKG forandringer
  • mistanke om organisk hjertesykdom (perikarditt, koronar anomali, gjennomgått Kawasaki, arytmier).

Søk i NEL for "Brystsmerter barn"

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Brystsmerter (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Sjelden uttrykk for alvorlig sykdom. Kardial årsak er uvanlig. Vanligste årsak er udiagnostisert astma og myalgier.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • familiehistorie med koronar sykdom i ung alder
  • tidligere operativt korrigert hjertefeil
  • kardiomyopati
  • gjennomgått onkologisk behandling

Øyeblikkelig hjelp ved EKG forandringer eller mistanke om organisk hjertesykdom (perikarditt, koronar anomali, gjennomgått Kawasaki, arytmier).


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021