Bukveggs- distensjon / diastase

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Røyk . Graviditet .

Anamnese : Komorbiditet .

Aktuelt : Subjektive plager som smerter / ubehag el. med valg av klær . .

Funn : BMI.  Stor diastase > 7 cm.

Vurdering : Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr. Blodfortynnende?

Fam/ Sos : Røyk . Graviditet .

Anamnese : Komorbiditet .

Aktuelt : Subjektive plager som smerter / ubehag el. med valg av klær . .

Funn : BMI.  Stor diastase > 7 cm.

Vurdering : Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr. Blodfortynnende?

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 
 
 
 • Henvisning må returneres for komplettering ved manglende data for høye, vekt og BMI.
 • Grenseverdier: BMI < 27
 • Kontraindikasjoner:
  • Røyk (røykfri minimum 6 uker pre- og postoperativt)
  • Graviditet / amming (operasjon tidligst 2 år post partum)
  • Urealistiske forventninger hos pasienten

Søk i NEL for "Bukveggs- distensjon / diastase"

Symptomer

Andre profesjonelle

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Bukplastikk (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • BMI under 27 og subjektive plager som hudproblematikk
 • smerter i buk/rygg og problemer med underlivshygiene samt betydelig avvik fra tilsvarende aldersgruppe
 • omslagsfold større enn 5 cm

Røyk og graviditet/amming er kontraindikasjoner.


 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021