Katarakt

(F92)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arbeid.  Førerkort ?

Anamnese : Komorbiditet . Andre øyesykdommer? Førlighet og hørsel.

Aktuelt : Debut, utvikling , varighet og lokalisasjon av symptomer Funksjonstap ?

Funn : Visus . Donders. Pupiller og  rød refleks .

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arbeid.  Førerkort ?

Anamnese : Komorbiditet . Andre øyesykdommer? Førlighet og hørsel.

Aktuelt : Debut, utvikling , varighet og lokalisasjon av symptomerFunksjonstap ?

Funn : Visus . Donders. Pupiller og  rød refleks .

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • visus
 • synet på det beste øyet
 • komorbiditet
 • førlighet
 • hørsel
 • aktiviteter som stiller ekstra krav til godt syn
 • tap av sertifikat som kan påvirke funksjon og livskvalitet
 • andre øyesykdommer som påvirker synet
 • grad av katarakt
 • andre sykdommer på det dårligste øyet
 Ingen øvre aldersgrense
 • Det viktig å fastslå at synsnedsettelse faktisk skyldes katarakt FØR det sendes henvisning til sykehuset. Vurder derfor henvisning til privat øyelege (avtalespesialist) for vurdering av operasjonsindikasjon før henvisning til sykehuset.
 • Ved akkurat denne diagnosen er det også mulig å sende pasienten til optiker for å konstatere katarakt som samsvarer med visus. Pasienten da tas inn til vurdering på sykehuset, dersom optiker finner katarakt i samsvarer med visus samt pasienten selv ønsker operasjon.

Søk i NEL for "Katarakt"

Video

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • synet på det beste øyet
 • komorbiditet
 • førlighet
 • hørsel
 • tap av sertifikat som kan påvirke funksjon og livskvalitet
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuelt kirurgi.
Veiledende frist for start utredning
78 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • aktiviteter som stiller ekstra krav til godt syn
 • tap av sertifikat som kan påvirke funksjon og livskvalitet
 • andre øyesykdommer som påvirker synet
 • visus
 • grad av katarakt
 • andre sykdommer på det dårligste øyet

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Grå stær/katarakt (operasjon) (F92)

 • Sykmelding er ikke nødvendig postoperativt ved rent og lett arbeid uten risiko for slag mot øyet, men alle tilstander må vurderes individuelt. Tilrettelegging ved urent arbeidsmiljø eller fysisk tungt arbeid. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Inntil 2 ukers sykmelding kan være nødvendig postoperativt ved belastende arbeid som ikke kan tilrettelegges eksempelvis ved høy grad av forurensning og støv, tung jobb samt risiko for slag mot øyet.
 • Ved behov for mer enn 2 ukes sykmelding vurder tilstand og situasjon.
 • Husk synsmessige helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen yrker er det meldeplikt. Midlertidig kjøreforbud må vurderes.
 • Enkelte kan ha behov for tilpasning av briller postoperativt (vurderes etter 4 uker). I påvente av nye briller kan det være behov for sykmelding.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021