Nakke- og ryggsmerter m utstråling

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese :    

Aktuelt : Systematisk beskrivelse av symptomer , dermatom og myotom, opplysninger om myelopatitegn .

Funn : Nevrologisk status; Myelopati el. pareser? Rot-tegn ? Spurlings test.

Suppl. us : ev.  MR  beskrivelse.

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese :    

Aktuelt : Systematisk beskrivelse av symptomer , dermatom og myotom, opplysninger om myelopatitegn .

Funn : Nevrologisk status; Myelopati el. pareser? Rot-tegn ? Spurlings test.

Suppl. us : ev.  MR  beskrivelse.

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp
  • progredierende myelopati innen 4 uker
  • fare for varige eller progredierende nevrologiske utfall(cervikal spinalstenose /Cauda Equina)
  • radikulær smerte av invalidiserende grad tross adekvat medikamentell behandling
Er det nyoppstått parese el. myelopati  må nevrologen kontaktes direkte.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Nakke- og ryggsmerter med utstråling (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Nevrologens rolle i vurdering av rygg- og nakkesmerter er begrenset til pasienter med mistanke om radikulopati eller myelopati.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • fare for varige eller progredierende nevrologiske utfall
  • radikulær smerte av invalidiserende grad til tross for adekvat medikamentell behandling

Progredierende myelopati har frist på 4 uker.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021