Claudicatio intermittens

(K92)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arv? Røyk?

Anamnese : Komorbiditet . Andre funksjonshemninger?

Aktuelt : Debut, varighet og  grad av symptomer Gangdistanse .

Funn : AT. Puls, BT Ankel-armindeks. Hudforandringer/Sårdannelse? Perifer puls. Stenoselyd?

Suppl. us : Hb, CRP, Krea, Lipider og  glukose. Ev. resultat fra Doppler.

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arv? Røyk?

Anamnese : Komorbiditet . Andre funksjonshemninger?

Aktuelt : Debut, varighet og  grad av symptomerGangdistanse .

Funn : AT. Puls, BT Ankel-armindeks. Hudforandringer/Sårdannelse? Perifer puls. Stenoselyd?

Suppl. us : Hb, CRP, Krea, Lipider og  glukose. Ev. resultat fra Doppler.

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • svært invalidiserende symptomer
  • alder
  • andre funksjonshemninger
  • lang gangdistanse
Nivå for symptomgivende lesjoner influerer indikasjonsstillingen for behandling av klaudikasjon.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Claudicatio intermittens (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • svært invalidiserende symptomer
  • alder
  • andre funksjonshemninger
  • lang gangdistanse

Nivå for symptomgivende lesjoner influerer indikasjonsstillingen for behandling av klaudikasjon.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021