Cranio- / Dentofaciale anomalier

(D82)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Avhengig av anomaliens alvorlighetsgrad. Funksjonsnedsettelse? Alvorlig kosmetiske plager? Psykisk belastning?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Avhengig av anomaliens alvorlighetsgrad. Funksjonsnedsettelse? Alvorlig kosmetiske plager? Psykisk belastning?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • avhengig av anomaliens alvorlighetsgrad
 • funksjonsnedsettelse
 • komorbiditet
 • alder
 • alvorlig kosmetiske plager
 • psykisk belastning
 

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Craniofaciale og dentofaciale anomalier (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • avhengig av anomaliens alvorlighetsgrad
 • funksjonsnedsettelse
 • komorbiditet
 • alder
 • alvorlig kosmetiske plager
 • psykisk belastning

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021