Cyste- / tumores i kjeve og ansikt

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Symptomer . Psykisk belastning? Varighet av lidelsen.

Suppl. us : RTG

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Symptomer . Psykisk belastning? Varighet av lidelsen.

Suppl. us : RTG

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • symptomer
 • varighet av lidelsen
 • røntgenfunn
 • komorbiditet
 • alder
 • psykisk belastning
 • destruktive symptomgivende prosesser og/eller nevrologiske utfall

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Cyster og benigne svulster i kjeve og ansikt (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • symptomer
 • varighet av lidelsen
 • røntgenfunn
 • komorbiditet
 • alder
 • psykisk belastning
 • destruktive symptomgivende prosesser og/eller nevrologiske utfall

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021