Myelopati / Radikulopati

(N99)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Smerter ? Varighet av symptomer.

Funn : Nevrologiske utfall ?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Smerter ? Varighet av symptomer.

Funn : Nevrologiske utfall ?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • fare for varige eller progredierende nevrologiske utfall
  • radikulære smerter av invalidiserende grad til tross for adekvat medikamentell behandling
  • varighet av symptomer
Ved progredierende myelopati er fristen 4 uker.

Søk i NEL for "Myelopati / Radikulopati"

Myelopati

Sykelige endringer i ryggmargen.

Symptomer

Andre profesjonelle


Radikulopati

En tilstand der nerverøttene som forlater ryggmargen klemmes og gir utstrålende smerter, svekket muskelkraft og nedsatt følesans i det området som nerven forsyner (eks. ischias). Årsaken til en radikulopati kan være et prolaps i en mellomvirvelskive i ryggen, eller forkalkninger i ryggen som trykker på nevene.

Symptomer

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Degenerative spinale lidelser med utstrålende radikulære symptomer og/eller myelopati (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Kun tilstander som vurderes for kirurgisk behandling.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • fare for varige eller progredierende nevrologiske utfall
  • radikulære smerter av invalidiserende grad til tross for adekvat medikamentell behandling
  • varighet av symptomer

Ved progredierende myelopati er fristen 4 uker.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021