Demens- mistanke

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : komorbiditet

Aktuelt : Symptomer . Atferdferdsendring? Funksjonstap .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : komorbiditet

Aktuelt : Symptomer . Atferdferdsendring? Funksjonstap .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
  • varighet og progresjon av symptomer
  • nyoppståtte nevrologiske symptomer
  • atferdsendring
  • komorbiditet

Søk i NEL for "Demens"

Andre profesjonelle Vis 25 treff »

Sykepleie Vis 18 treff »

Presentasjoner

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Demens - i målgruppen, mistanke (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, diagnostisering, behandling, miljøtiltak og veiledning.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
  • varighet og progresjon av symptomer
  • nyoppståtte nevrologiske symptomer
  • atferdsendring
  • komorbiditet

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.

© Fastlegeportalen 2015 - 2021