Dentoalveolær kirurgi

(D82)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Medisinsk grunnlidelse. Stråling mot kjeve? Immunsupprimerte? Symptomer. Psykisk lidelse ? Narkose ?

Suppl. us : RTG.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Medisinsk grunnlidelse. Stråling mot kjeve? Immunsupprimerte? Symptomer. Psykisk lidelse ? Narkose ?

Suppl. us : RTG.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • medisinsk grunnlidelse
 • komorbiditet
 • stråling mot kjeve
 • immunsupprimerte
 • røntgenfunn
 • symptomer
 • alder
 • psykisk belastning / alvorlige psykiske problemer
 • barn som kan behandles i narkose

Søk i NEL for "Dentoalveolær kirurgi"

Tilstander Vis 49 treff »

Andre profesjonelle Vis 13 treff »

Pasientinformasjon Vis 59 treff »

Sykepleie

Illustrasjoner

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Dentoalveolær kirurgi utføres i hovedsak i tannhelsetjenesten. (Endret 02.11.2016, se Om prioriteringsveilederen > Endringslogg).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • medisinsk grunnlidelse
 • komorbiditet kan tilsi at pasienten bør få rett til helsehjelp (se tilstandsgruppe dentoalveolær kirurgi for medisinsk kompromitterte og blødere)
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, behandling, tverrfaglig samarbeid med odontologiske spesialister.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • medisinsk grunnlidelse
 • komorbiditet
 • stråling mot kjeve
 • immunsupprimerte
 • røntgenfunn
 • symptomer
 • alder
 • psykisk belastning / alvorlige psykiske problemer
 • barn som kan behandles i narkose

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021