DM- retinopati

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arbeid.  Førerkort ?

Anamnese : Komorbiditet .  Andre øyesykdommer? Komplisert DM ?

Aktuelt : Debut, utvikling , varighet og lokalisasjon av symptomer.  Funksjonstap ?

Funn : Visus . Donders. Pupiller og  rød refleks .

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arbeid.  Førerkort ?

Anamnese : Komorbiditet .  Andre øyesykdommer? Komplisert DM ?

Aktuelt : Debut, utvikling , varighet og lokalisasjon av symptomer.  Funksjonstap ?

Funn : Visus . Donders. Pupiller og  rød refleks .

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • synet på det andre øyet
 • arbeid
 • behov for utvidet sertifikat knyttet til yrkesutøvelse
 • fallende synsstyrke
 • utvikling av makulaødem
 • alder
 • dårlig regulert diabetes mellitus
 • komorbiditet
 • høyt blodtrykk
 • nyreaffeksjon
 • øvrig helsetilstand
 • andre øyesykdommer
 • lav compliance

Henvises til screening ved diagnosetidspunkt for diabetes type 2 og etter fem års sykdom ved diabetes type 1

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Diabetes mellitus med retinopati/mistanke om retinopati (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • synet på det andre øyet
 • arbeid
 • behov for utvidet sertifikat knyttet til yrkesutøvelse
 • fallende synsstyrke
 • utvikling av makulaødem
 • alder
 • dårlig regulert diabetes mellitus
 • komorbiditet
 • høyt blodtrykk
 • nyreaffeksjon
 • øvrig helsetilstand
 • andre øyesykdommer
 • lav compliance

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021