Fot- Diabetesfot

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet. Diabetes m. komplikasjoner?

Aktuelt : Historikk og symptomer . Funksjonstap ?

Funn : Nevropati? Sår og deformiteter? Arteriell sirkulasjonssvikt?

Suppl. us : Hb, HbA1c, ev. baktus. RTG

Vurdering : Pas. henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet. Diabetes m. komplikasjoner?

Aktuelt : Historikk og symptomer . Funksjonstap ?

Funn : Nevropati? Sår og deformiteter? Arteriell sirkulasjonssvikt?

Suppl. us : Hb, HbA1c, ev. baktus. RTG

Vurdering : Pas. henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • tilstedeværelsen av sår og deformiteter
 • nevropati
 • arteriell sirkulasjonssvikt
 • avhengig av påvist tilstand og grad av plager

Søk i NEL for "Fot- Diabetesfot"

Tilstander

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tilstedeværelsen av sår og deformiteter
 • nevropati
 • arteriell sirkulasjonssvikt
 • avhengig av påvist tilstand og grad av plager
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tilstedeværelsen av sår og deformiteter
 • nevropati
 • arteriell sirkulasjonssvikt
 • avhengig av påvist tilstand og grad av plage

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Fotsår ved diabetes, ICPC-kode L97

 • Sår uten klinisk infeksjon bør ikke behandles med antibiotika.
 • Beskjedne funn på overflaten utelukker ikke dyp infeksjon.
 • Dyp infeksjon bør behandles med antibiotika. Uten adekvat behandling av infeksjoner er det fare for rask progresjon og amputasjon.
 • Det bør alltid tas dyrkningsprøve - biopsi, skraping med skarp skje eller aspirasjonsprøve - før antibiotikabehandling.
 • Mistanke om dyp infeksjon bør vurderes av spesialist og/eller undersøkes radiologisk.
 • Klinisk diagnose er vanskelig og en bør vurdere mulighet for osteomyelitt.

Punktene over er min oppsummering av anbefalinger som står under målsetning, prøver, symptomer og funn Jo

Antibiotikabehandling

 • Empirisk behandling Språklig er «empirisk behandling» feil. Det er ikke behandlingen som er empirisk, det er grunnlaget for denne anbefalingen. Ett alternativ er å skrive «Empirisk basert behandling» ett annet er å skrive om slik: «Basert på erfaringer bør behandling dekke» Jo bør dekke gule stafylokokker og GAS.
 • Ved moderate til alvorlige infeksjoner eller nylig gjennomgått antibiotikabehandling, kan det være nødvendig å supplere med et legemiddel som dekker Gramnegative mikrober.
 • Behandlingen bør ta hensyn til nylige resultater av dyrkningsprøver.
 • Endringer fra empirisk basert regime vurderes i forhold til klinisk respons og resultat av mikrobiologisk undersøkelse og resistensbestemmelse.

Førstevalg

 • Dikloksacillin 500 mg x 4 (D)

Ved penicillinallergi

 • Klindamycin 300 mg x 3 (D)

Eller

 • Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800mg (=2 tabletter) x 2 (D)

Ved behov for gramnegativ dekning

 • Ciprofloksacin 500 mg x 2 (i tillegg til dikloksacillin eller klindamycin)
 • Trimetoprim/sulfametoksazol 160/800mg (=2 tabletter) x 2 (lette til moderate infeksjoner)

Varighet av behandlingen er en til to uker for lette infeksjoner. Moderate til alvorlige infeksjoner bør behandles to til fire uker.

Gravide og ammende

 • Behandles som andre
 • Ved penicillinallergi se kapittelet om gravide og ammendeSe dette kapittel i veilederen  
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021