Diagnostisk Pakkeforløp - Φ

Disse, for Diagnostisk pakkeforløp mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Anamnese.

Funn : Cor, pulm, abdomen, hud , lymfeknuter, mamma GU  og rektal us.

Suppl. us : Temp, vekt, blodprøver , U-stix , hemofec og annet .

Vurdering : Henvises til Diagnostisk pakkeforløp - mistanke om alvorlig sykdom.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Anamnese.

Funn : Cor, pulm, abdomen, hud , lymfeknuter, mamma GU  og rektal us.

Suppl. us : Temp, vekt, blodprøver , U-stix , hemofec og annet .

Vurdering : Henvises til Diagnostisk pakkeforløp - mistanke om alvorlig sykdom.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
 
Mistanke = Klinisk mistanke i dette pakkeforløp.
 
Klinisk mistanke = Begrunnet mistanke i dette pakkeforløp.
 
Ved begrunnet mistanke henvises til pakkeforløp for kreft.  
 

 
Innledende diagnostikk - undersøkelser før henvisning  
 
 • Anamnese og grundig klinisk undersøkelse som omfatter undersøkelse av hjerte, lunger, abdomen, samt inspeksjon av hud, palpasjon av lymfeknuter, mamma eller testis, gynekologisk undersøkelse og rektal eksplorasjon
 • Blodprøver: Hgb, MCV, MCH, leukocytter m/diff, retikulocytter, trombocytter, CRP, natrium, kalium, kreatinin (eGFR), calcium (total), albumin,glucose, HbA1c, bilirubin, ALAT, ALP, pancreasspesifikk amylase, LD. Hos menn > 50 år også PSA. Ytterligere blodprøver ut fra konkret mistanke
 • Temperatur, vekt
 • Urinprøve, stix for glukose, protein, leukocytter, nitritt og blod
 • Feces for blod. Ved positiv prøve vurderes henvisning direkte til Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft

Kommunikasjon - Pasienten informeres om:

 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.
 

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller 


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
 
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.
 
 

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


Basis for henvisning til Diagnostisk pakkeforløp vil være at:
 • Symptomer/funn gir mistanke om kreft eller annen alvorlig sykdom det haster å avklare, og sykdomsbildet ikke tilsier organspesifikk utredning.
Som oftest foreligger følgende primært nyoppståtte symptomer og funn:
 • Allmenn sykdomsfølelse
 • Uttalt tretthet
 • Større utilsiktet vekttap
 • Feber uten kjent årsak
 • Uforklarlig lav blodprosent
 • Diffuse skjelettsmerter
 • En eller flere alarmerende laboratorieprøver, som ikke umiddelbart kan forklares
 • Markant økning i antall kontakter med helsevesenet hos en pasient med lavt forbruk av helsetjenester tidligere
 • Markant økning i medisinforbruk, for eksempel antibiotika eller analgetika, hos en pasient med tidligere lavt medisinforbruk
 
 • Anamnese og grundig klinisk undersøkelse som omfatter undersøkelse av hjerte, lunger, abdomen, samt inspeksjon av hud, palpasjon av lymfeknuter, mamma eller testis, gynekologisk undersøkelse og rektal eksplorasjon
 • Blodprøver: Hgb, MCV, MCH, leukocytter m/diff, retikulocytter, trombocytter, CRP, natrium, kalium, kreatinin (eGFR), calcium (total), albumin,glucose, HbA1c, bilirubin, ALAT, ALP, pancreasspesifikk amylase, LD. Hos menn > 50 år også PSA.
 • Ytterligere blodprøver ut fra konkret mistanke
 • Temperatur, vekt
 • Urinprøve, stiks for glukose, protein, leukocytter, nitritt og blod
 • Feces for blod. Ved positiv prøve vurderes henvisning direkte til Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft
Pasienter hvor årsaken til symptomene fortsatt er uavklart etter primær utredning, henvises til lokalt Diagnostisk senter eller tilsvarende enhet merket «Diagnostisk pakkeforløp – mistanke om alvorlig sykdom».
Fastlege eller annen henvisende instans skal ved henvisning til pakkeforløp informere pasienten om:
 • Den begrunnede mistanken om alvorlig sykdom som kan være kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Samlede forløpstider

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling7 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)15 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til avsluttet utredning22 kalenderdager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 05.12.2021

Diagnostisk pakkeforløp

1 Mistanke om alvorlig sykdom - uspesifikke symptomer

Basis for henvisning til Diagnostisk pakkeforløp vil være at:

 • Symptomer/funn gir mistanke om kreft eller annen alvorlig sykdom det haster å avklare, og sykdomsbildet ikke tilsier organspesifikk utredning

Som oftest foreligger følgende primært nyoppståtte symptomer og funn:

 • Allmenn sykdomsfølelse
 • Uttalt tretthet
 • Større utilsiktet vekttap
 • Feber uten kjent årsak
 • Uforklarlig lav blodprosent
 • Diffuse skjelettsmerter
 • En eller flere alarmerende laboratorieprøver, som ikke umiddelbart kan forklares
 • Markant økning i antall kontakter med helsevesenet hos en pasient med lavt forbruk av helsetjenester tidligere
 • Markant økning i medisinforbruk, for eksempel antibiotika eller analgetika, hos en pasient med tidligere lavt medisinforbruk

2 Innledende diagnostikk - undersøkelser før henvisning

 • Anamnese og grundig klinisk undersøkelse som omfatter undersøkelse av hjerte, lunger, abdomen, samt inspeksjon av hud, palpasjon av lymfeknuter, mamma eller testis, gynekologisk undersøkelse og rektal eksplorasjon
 • Blodprøver: Hgb, MCV, MCH, leukocytter m/diff, retikulocytter, trombocytter, CRP, natrium, kalium, kreatinin (eGFR), calcium (total), albumin,glucose, HbA1c, bilirubin, ALAT, ALP, pancreasspesifikk amylase, LD. Hos menn > 50 år også PSA. Ytterligere blodprøver ut fra konkret mistanke
 • Temperatur, vekt
 • Urinprøve, stiks for glukose, protein, leukocytter, nitritt og blod
 • Feces for blod. Ved positiv prøve vurderes henvisning direkte til Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft

3 Henvisning til pakkeforløp

Pasienter hvor årsaken til symptomene fortsatt er uavklart etter primær utredning, henvises til lokalt Diagnostisk senter eller tilsvarende enhet merket «Diagnostisk pakkeforløp – mistanke om alvorlig sykdom».

4 Kommunikasjon

Fastlege eller annen henvisende instans skal ved henvisning til pakkeforløp informere pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om alvorlig sykdom som kan være kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

Se også Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021