Diagnostisk sløyfe *

Hensikten med Diagnostisk sløyfe  er å gi  et tilbud om rask diagnostisk avklaring i akuttmottaket, der innleggende lege er i tvil om pasienten kan legges på KAD. ℘

 Fremgangsmåte ved innleggelse via KAD / Diagnostisk sløyfe:
  1. Fastlege rådfører/melder pasienten til KAD‐enheten som «Diagnostisk sløyfe KAD kandidat».
  2. Fastlege melder inn pasienten til SØ‐akutt mottak som «Diagnostisk sløyfe KAD kandidat» på vanlig måte. 
Les mer om Diagnostisk sløyfe  og rutiner etter ankomst til Akuttmottaket.
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021