Dyp ventetrombose (DVT) *

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Aktiv kreftsykdom? Paralyse, parese el. gips/ortose? Sengeleie / kirurgi med narkose? Andre diff.diagnoser?

Funn : Hevelses  karaktær  og utbredelse .  Lokalisert ømhet langs venestammene?  Overfladiske venekollateraler?

Suppl. us : Well Score = ?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Aktiv kreftsykdom? Paralyse, parese el. gips/ortose? Sengeleie / kirurgi med narkose? Andre diff.diagnoser?

Funn : Hevelses  karaktær  og utbredelse .  Lokalisert ømhet langs venestammene?  Overfladiske venekollateraler?

Suppl. us : Well Score = ?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning. 
 
 Sjekkliste/diagnoseveileder (PDF) .
  • Wells skår kalkulator:
    • Skår  >2 – høy sannsynlighet for DVT
    • Skår 1‐2 – moderat sannsynlighet for DVT
    • Skår 2‐0 – lav sannsynlighet for DVT
  • Homans tegn er lite pålitelig. Kliniske funn kan være beskjedne selv ved utbredt trombose
 

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: Helsedirektoratet - Prioriteringsveileder© Fastlegeportalen 2015 - 2021