Dyspepsi > 45 år

(D07)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arv .

Aktuelt : Debut og varighet. Utvikling og symptomer . Lokalisasjon . Tidl. magesår? Behandlinger ? Konsekvenser ?

Funn : AT? Abdomen . Palpasjonsømhet? Kliniske tegn til alkoholmisbruk?

Suppl. us : Hb, SR, leverfunksjonsprøver, blod i avføringen? Hp-serologi (ELISA) el. antigen i avføring

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arv .

Aktuelt : Debut og varighet. Utvikling og symptomer . Lokalisasjon . Tidl. magesår? Behandlinger ? Konsekvenser ?

Funn : AT? Abdomen . Palpasjonsømhet? Kliniske tegn til alkoholmisbruk?

Suppl. us : Hb, SR, leverfunksjonsprøver, blod i avføringen? Hp-serologi (ELISA) el. antigen i avføring

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • nattlige symptomer
 • høy symptomintensitet
 • tidligere strålebehandling
 • bruk av medikamenter som kan skade spiserør magesekk og tolvfingertarm
 • klinisk assosierte utfall i laboratorieprøver
 • neoplastisk sykdom i mage-tarmkanalen hos førstegradsslektning
 • komorbiditet
 • Helicobacterinfeksjon og tidligere ulcus
Forhold som reduserersannsynligheten for somatisk sykdom:
 • tilsvarende plager i nær familie
 • tidligere forbigående, uspesifikke fordøyelsesplager forenlig med funksjonelle tarmplager
Pasienter med funksjonelle tilstander er vanligvis mer sensitive for mekaniske stimuli i GI traktus, og endoskopisk undersøkelse vil ofte medføre mer ubehag.
 
      Kjennetegn ved tilstander der det ikke bryter med medisinsk forsvarlighet om det ikke gis rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten:
 • symptomer med lav alvorlighetsgrad og lav risiko (klart lavere enn realistisk risiko for alvorlig sykdom), og som derfor kan følges videre i primærhelsetjenesten
 • symptomer med lav risiko som har "kommet og gått over tid" og som ikke progredierer
 • fravær av individuelle faktorer som øker risiko, herunder: Normale blodprøver, avføringsprøver og andre relevante undersøkelser
 • i praksis begrenset nytte av det tilbudet som er aktuelt
 • pasienten har vært til en eller flere utredninger på grunn av tilsvarende symptomer i løpet av de siste årene, og symptombildet er ikke vesentlig endret

Søk i NEL for "Dyspepsi > 45 år"

Symptomer Vis 11 treff »

Andre profesjonelle Vis 40 treff »

Pasientinformasjon

Sykepleie Vis 19 treff »

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Dyspepsi - pasient over 45 år (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Nyoppstått halsbrann og ubehag, uvelhet og lette til moderate smerter som i hovedsak er lokalisert i øvre abdomen.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Undersøkelse av GI traktus, i første rekke øvre segmenter som spiserør, magesekk og tynntarm, eventuelt lever, galleveier og bukspyttkjertel. Mer omfattende utredning kan bli nødvendig avhengig av klinikk og alvorlighetsfaktorer.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Forhold som øker alvorlighet:

 • nattlige symptomer
 • høy symptomintensitet
 • tidligere strålebehandling
 • bruk av medikamenter som kan skade spiserør (for eksempel alendronat), magesekk og tolvfingertarm (eksempelvis ASA, NSAID, steroider, aldosteron, serotoninantagonister)
 • klinisk assisierte utfall i laboratorieprøver
 • neoplastisk sykdom i mage-tarmkanalen hos førstegradsslektning
 • komorbiditet
 • Helicobacterinfeksjon og tidligere ulcus

Kjennetegn ved tilstander der det ikke bryter med medisinsk forsvarlighet om det ikke gis rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten:

 • symptomer med lav alvorlighetsgrad og lav risiko (klart lavere enn realistisk risiko for alvorlig sykdom), og som derfor kan følges videre i primærhelsetjenesten
 • symptomer med lav risiko som har "kommet og gått over tid" og som ikke progredierer
 • fravær av individuelle faktorer som øker risiko, herunder: Normale blodprøver, avføringsprøver og andre relevante undersøkelser
 • i praksis begrenset nytte av det tilbudet som er aktuelt
 • pasienten har vært til en eller flere utredninger på grunn av tilsvarende symptomer i løpet av de siste årene, og symptombildet er ikke vesentlig endret

Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Funksjonell Dyspepsi (D07 Dyspepsi/fordøyelsesbesvær)

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Ved behov for mer enn 7 dagers sykmelding revurder tilstand og situasjon
 • Dersom arbeidssituasjonen anses som medvirkende årsak bør tilrettelegging på arbeidsplassen vurderes, og evt kontakt med bedriftshelsetjenesten.
 • Hvis arbeidsforhold er en vesentlig årsak til uakseptable plager og tilrettelegging ikke er mulig bør skifte av arbeid vurderes.
 • Ved kortvarig fravær kan egenmelding benyttes.Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021