Dyspné

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 
Øyeblikkelig hjelp ved nyoppstått alvorlig dyspné eller ved mistanke om kardial årsak (klinisk, røntgen eller lab funn).

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Dyspné (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Oftest lunge/luftveier - se astma.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Øyeblikkelig hjelp ved nyoppstått alvorlig dyspné eller ved mistanke om kardial årsak (klinisk, røntgen eller lab funn).


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021