Eggstokkreft - Φ

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arv .

Aktuelt : Allmenn - og utspesifikke symptomer. Endret urin- eller avførings mønster.

Funn : Høyde, vekt og BMI. Tumor? Ascites?

Suppl. us : Ev. CA125, HE4 og  billedundersøkelser.

Vurdering : Filterfunksjon / pakkeforløp for eggstokkreft på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arv .

Aktuelt : Allmenn - og utspesifikke symptomer. Endret urin- eller avførings mønster.

Funn : Høyde, vekt og BMI. Tumor? Ascites?

Suppl. us : Ev. CA125, HE4 og  billedundersøkelser.

Vurdering : Filterfunksjon / pakkeforløp for eggstokkreft på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
 
Mistanke om kreft = Klinisk mistanke i dette pakkeforløp.
 
Ved klinisk mistanke om kreft henviser fastlegen til gynekolog / gyn. avd. . Merking .
 
Begrunnet mistanke  og henvisning til pakkeforløp er forbeholdt spesialister i gynekologi. 
 

 
 Kriterier for henvisning til Pakkeforløp (forbeholdt spesialister i gynekologi)
 
Begrunnet mistanke om eggstokkreft oppstår ved:
 • RMI> = 200 Algoritme som predikerer høy risiko for kreft (Risk of Malignancy Index)
 • Samlet klinisk bedømmelse av gynekolog
Kommunikasjon - Pasienten skal informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
 
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.
 
 

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


Symptomene er ofte ukarakteristiske:
 • Følelse av trykk og oppfylthet i magen, og økt abdominalomfang
 • Endret avførings- eller vannlatingsmønster som diare, obstipasjon eller hyppig vannlatning
 • Uforklarlig vekttap eller vektøkning
 • Appetittløshet og generelle allmennsymptomer
 • Kortpustethet
 • Vaginalblødning - av og til
 • Akutte smerter - kan oppstå ved torkvering eller ruptur/blødning av eggstokksvulsten
 • Symptom på dyp venetrombose i underekstremitet
 • Paraneoplastiske fenomener
  Ved mistanke om eggstokkreft henviser fastlegen eller annen henvisende instans til gynekologisk avdeling eller privatpraktiserende gynekolog som har «filterfunksjon». Gynekologen konkluderer om det er begrunnet mistanke om kreft på bakgrunn av:
 • Gynekologisk undersøkelse og ultralyd av ovariene og livmor for å vurdere om svulsten har godartet eller ondartet utseende
 • Markører i blod: CA125, HE4
 • RMI=Risk of Malignancy Index, som er basert på gynekologisk undersøkelse og ultralydfunn, CA125, menopausal status
Det er begrunnet mistanke om kreft ved:
 • RMI> = 200 Algoritme som predikerer høy risiko for kreft (Risk of Malignancy Index)
 • Samlet klinisk bedømmelse av gynekolog
 • Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for eggstokkreft.
 • Det skal tydelig fremgå i henvisningen hva som utløser begrunnet mistanke om kreft.
Gynekolog eller annen henvisende instans skal ved henvisning til Pakkeforløp for eggstokkreft informere pasienten om:
 • Den begrunnede mistanken om eggstokkreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
 • I 2013 fikk 388 nye kvinner diagnosen eggstokkreft i Norge
 • Prevalensen i 2013 for eggstokkreft var 3947
 
 • Årsak til eggstokkreft er delvis ukjent og sannsynlig multifaktoriell.
 • Alder er viktigste risikofaktor,
 • Kun 20 prosent forekommer før menopausen.
 • Ca 15 prosent skyldes genmutasjoner i BRCA1 og BRCA2 og Lynch syndrom.

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Forløpstider i pakkeforløp for eggstokkreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor og normgivende. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.


Forløpsbeskrivelse Behandling Forløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling 6 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas 16 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Kirurgisk behandling 14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Medikamentell behandling 8 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Strålebehandling 14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Kirurgisk behandling 36 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Medikamentell behandling 30 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Strålebehandling 36 kalenderdager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 01.12.2021

Eggstokkreft

1 Mistanke

Symptomene er ofte ukarakteristiske:

 • Følelse av trykk og oppfylthet i magen, og økt abdominalomfang
 • Endret avførings- eller vannlatingsmønster som diaré, obstipasjon eller hyppig vannlatning
 • Uforklarlig vekttap eller vektøkning
 • Appetittløshet og generelle allmennsymptomer
 • Kortpustethet
 • Vaginalblødning - av og til
 • Akutte smerter - kan oppstå ved torkvering eller ruptur/blødning av eggstokksvulsten
 • Symptom på dyp venetrombose i underekstremitet
 • Paraneoplastiske fenomener

2 Filterfunksjon

Ved mistanke om eggstokkreft henviser fastlegen eller annen henvisende instans til gynekologisk avdeling eller privatpraktiserende gynekolog som har «filterfunksjon».

Gynekologen konkluderer om det er begrunnet mistanke om kreft på bakgrunn av:

 • Gynekologisk undersøkelse og ultralyd av ovariene og livmor for å vurdere om svulsten har godartet eller ondartet utseende
 • Markører i blod: CA125, HE4
 • RMI=Risk of Malignancy Index, som er basert på gynekologisk undersøkelse og ultralydfunn, CA125, menopausal status

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Det er begrunnet mistanke om kreft ved:

 • RMI> = 200 Algoritme som predikerer høy risiko for kreft (Risk of Malignancy Index)
 • Samlet klinisk bedømmelse av gynekolog

4 Henvisning

Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for eggstokkreft.

Det skal tydelig fremgå i henvisningen hva som utløser begrunnet mistanke om kreft.

5 Kommunikasjon

Gynekolog eller annen henvisende instans skal ved henvisning til Pakkeforløp for eggstokkreft informere pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om eggstokkreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

Årsak til eggstokkreft er delvis ukjent og sannsynlig multifaktoriell. Alder er viktigste risikofaktor, kun 20 prosent forekommer før menopausen. Rundt 15 prosent skyldes genmutasjoner i BRCA1 og BRCA2 og Lynch syndrom.

Se også Pakkeforløp for eggstokkreft.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021