Eksem

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Lav alder.

Aktuelt : Søvn- og ernæringsproblemer? Sekundærinfeksjoner?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Lav alder.

Aktuelt : Søvn- og ernæringsproblemer? Sekundærinfeksjoner?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • lav alder
  • søvnproblemer
  • ernæringsproblemer
  • sekundærinfeksjoner

Søk i NEL for "Eksem"

Andre profesjonelle Vis 47 treff »

Video

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • lav alder
  • søvnproblemer
  • ernæringsproblemer
  • sekundærinfeksjoner
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021