Ernæringsproblemer

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Lav alder.

Anamnese : Allmenntilstand.

Aktuelt : Betydelig vekttap ?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Lav alder.

Anamnese : Allmenntilstand.

Aktuelt : Betydelig vekttap ?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • lav alder
  • betydelig vekttap
Ved alder under 3 måneder er fristen 1 uke.
 
Øyeblikkelig hjelp ved kombinasjon av vekttap og symptomer på dårlig allmenntilstand.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Ernæringsproblemer (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • lav alder
  • betydelig vekttap

Ved alder under 3 måneder er fristen 1 uke.

Øyeblikkelig hjelp ved kombinasjon av vekttap og symptomer på dårlig allmenntilstand.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021