Falltendens og gangvansker

(N29)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Boforhold, nettverk og ev. offentlig hjelp.   Førerkort .

Anamnese : Komorbiditet m. fullstendig liste over tidl. sykd. Fall/balansesvikt ?

Aktuelt : Funksjonssvikt ? Synkopetendens? Arrytmier? Motivasjon/innsikt? Polyfarmasi?

Funn : BT og puls. Avvikende nevrologi eller somatisk funn?

Suppl. us : Orienterende blodprøver .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Boforhold, nettverk og ev. offentlig hjelp.   Førerkort .

Anamnese : Komorbiditet m. fullstendig liste over tidl. sykd. Fall/balansesvikt ?

Aktuelt : Funksjonssvikt ? Synkopetendens? Arrytmier? Motivasjon/innsikt? Polyfarmasi?

Funn : BT og puls. Avvikende nevrologi eller somatisk funn?

Suppl. us : Orienterende blodprøver .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • komorbiditet både somatisk og psykiatrisk
 • fallhistorie og grad av falltendens/balansesvikt
 • fall assosiert med raskt økende funksjonssvikt
 • synkopetendens
 • arrytmier
 • nevrologiske utfall
 • daglig fungering
 • motivasjon/innsikt
 • boforhold
 • polyfarmasi
 • multifunksjonssvikt

Søk i NEL for "Falltendens og gangvansker"

Symptomer

Tilstander Vis 32 treff »

Andre profesjonelle

Sykepleie

Video


Tilstander Vis 16 treff »

Sykepleie

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Falltendens og gangvansker (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • komorbiditet både somatisk og psykiatrisk
 • fallhistorie og grad av falltendens/balansesvikt
 • fall assosiert med raskt økende funksjonssvikt
 • synkopetendens
 • arrytmier
 • nevrologiske utfall
 • daglig fungering
 • motivasjon/innsikt
 • boforhold
 • polyfarmasi
 • multifunksjonssvikt

Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021
Bakomforliggende årsak til Funksjonssvikt og falltendense hos eldre kan falle inn under flere punkter i førerkortforskriften. 
  Helseattest_forerett Se alle kapiteler i veilederen
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021