Fedmekirurgi *

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Pasient med kjent / ingen kjent , røyker/ikke røyker. Ingen / kjent

Funn : Blodtrykk, vekt , høyde, BMI

Vurdering : Pasienten med alvorlig overvekt henvises til Overvektspoliklinikken ved SØ.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Pasient med kjent / ingen kjent , røyker/ikke røyker. Ingen / kjent

Funn : Blodtrykk, vekt , høyde, BMI

Vurdering : Pasienten med alvorlig overvekt henvises til Overvektspoliklinikken ved SØ.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

 
Hvem kan henvises:
 
* >18 år og
 
* BMI >40 eller
 
* BMI >35 + hypertensjon, DM type 2, OSAS, artrose eller hjertekarsykdom.
Hva skal dere gjøre hvis pasient ikke kan henvises?
  • Hvis 15-17 år, gå inn på hjemmeside til Senter for sykelig overvekt – barn og ungdom, i Vestfold – sjekk der om pasient oppfyller kriteriene for henvisning og send inn søknad med hjelp av henvisningsskjema. (NB. Barn
  •  Bruk veileder for fastleger i «Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne, Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten IS-1735» som finnes på Helsedirektoratets hjemmeside. Kapitel 7 og spesielt stykke 7.8 «Plan for vurdering, behandling og oppfølging» anbefales.
  • Ikke gi opp! Bruk ved behov andre faggrupper, for eksempel psykolog og fysioterapeut.
  • Bruk overvektspoliklinikkens hjemmeside for å finne informasjon, verktøy for beregning av pasientens energiforbruk og gratis kostberegningsprogram med mere. Gå inn på www.sykehuset-ostfold.no, klikk Om oss → Avdelinger, velg O og deretter Overvektspoliklinikken.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021