Fimose

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut og varighet av symptomer . Konsekvenser?

Funn : Retraherbart preputium, fibrosering el. Balanitt?

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut og varighet av symptomer . Konsekvenser?

Funn : Retraherbart preputium, fibrosering el. Balanitt?

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • balanitis xerotica obliterans
 • alvorligere fimose og eventuelt meatusstenose
 • ledsagende infeksjonstilstander
 • grad av psykisk belastning

Søk i NEL for "Fimose"

Symptomer

Tilstander

Pasientinformasjon

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • balanitis xerotica obliterans
 • alvorligere fimose og eventuelt meatusstenose
 • ledsagende infeksjonstilstander
 • grad av psykisk belastning
Utdypende forklaring på tilstand
Gjelder ikke fysiologisk trang forhud.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Vurdering av behov for operativ behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • balanitis xerotica obliterans
 • alvorligere fimose og eventuelt meatusstenose
 • ledsagende infeksjonstilstander
 • grad av psykisk belastning

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021