Føflekkreft / Melanom - Φ

(S82)

Disse, for malingt melanom mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arv , overdrevent soling?

Anamnese : Tidl. multiple atypisk nevi el. melanom?

Aktuelt : Nyoppstått pigmentert lesjon el. knuter ?

Funn : Hudtype 1 ? Føflekk beskrivelse etter ABCDE - regelen.

Suppl. us : PAD svar!

Vurdering : Henvises til pakkeforløp. Begrunnet mistanke foreligger på grunnlag av ...

Obs! : Tolk behov?  Allergi? Medisinliste og Mobil nr oppdatert?

Fam/ Sos : Arv , overdrevent soling?

Anamnese : Tidl. multiple atypisk nevi el. melanom?

Aktuelt : Nyoppstått pigmentert lesjon el. knuter ?

Funn : Hudtype 1 ? Føflekk beskrivelse etter ABCDE - regelen.

Suppl. us : PAD svar!

Vurdering : Henvises til pakkeforløp. Begrunnet mistanke foreligger på grunnlag av ...

Obs! : Tolk behov?  Allergi? Medisinliste og Mobil nr oppdatert?

⇒ Filterfunksjon
 

Ved mistanke om føflekkreft foretas eksisjon i tråd med retningslinjene fra NMG. Obs! Ved sterk mistanke om Malign melanom merkes Histologi rekvisisjon med CITO.

Ved lokalisasjon i ansikt/nese, øyelokk og ytre øre kan det være hensiktsmessig at eksisjonsbiopsi foretas av plastikkirurg. Der dette ikke er tilfelle foretas eksisjonsbiopsien av andre leger.

Ved klinisk opplagt eller histologisk verifisert melanom henvises til «Pakkeforløp». Obs! Pakkeforløp gjelder ikke Melanoma in situ, Lentigo maligna eller Plateepitelcarsinom.

 Avhengig av klinikken, kan alle 3 filterfunksjonskategorier være aktuelle for dette pakkeforløp(Fastlege, hudlege, plastikkirurg, kirurg). 
 

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller 


 
 • Primær oppfølgingsansvar: Relevant spesialist/Gastrokirurg. 
 • Praksiskonsulenter i Østfold har utarbeidet en oppfølgningsplan til bruke i egen praksis. Aktuelle pasienter får en utskrift av denne oppfølgningsplanen som er utarbeidet etter sentrale retningslinjer og kvalitetssikret av spesialister ved SØ.
 

Oppf. Melanom 3 år

Oppf. Melanom 5 år

Oppf. Melanom > 2mm

Last ned oppfølgingsplan ved å klikke på denne knapp og angi operasjonsdatoOppfølgning  av Malign melanom etter stadieinndeling: 
 StadiumMetastaseBeslow tykkelseÅr 0-3År 4-5
Hud-/ FastlegeI0- spredning0 mm < T > 1 mm hver 3. mån Ktr v.b.
Hud-/ FastlegeII0- spredning1 mm < T > 2 mm 

hver 3. mån hver 6. mån
Hud-/ FastlegeII0- spredning2 mm < T  hver 3. mån
 
UL hver 6 mnd
hver 3. mån
Lokal sykehusIIIlymfeknuteKtr skjer ved onkologisk avd. etter henvisning fra plastikkirurg.
OUS, DNRIVfjernmetastaseHenvises av plastikkirurg / onkolog.
Ultralyd utføres ikke rutinemessig etter 3 år.  
 

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


Dette er vår førståelse av diagnoseveilederen.

Mistanke om føflekkreft oppstår hos personer med ett av følgende symptomer:
 • Nyoppstått pigmentert lesjon med avvikende morfologi, ellers endring, farge, vekst, avgrensning, i allerede eksisterende pigmentert lesjon. Spesielle faretegn er kløe og blødning
 • Knuter eller andre avgrensede lesjoner i huden med og uten pigmentering som ikke lar seg klassifisere som benign ut fra det kliniske bildet
Lege som mistenker føflekkreft, tar beslutning om henvisning til filterfunksjon.
 
Avhengig av situasjon, kan alle 3 filterfunksjonskategorier være aktuelle for dette pakkeforløp.
 
Filterfunksjon ivaretas av: Fastlege, hudlege, plastikkirurg, kirurg
 • Ved mistanke om føflekkreft foretas eksisjon i tråd med retningslinjene fra NMG.
 • Ved lokalisasjon i ansikt/nese, øyelokk og ytre øre kan det være hensiktsmessig at eksisjonsbiopsi foretas av plastikkirurg.
 • Der dette ikke er tilfelle foretas eksisjonsbiopsien av andre leger.
 • Dermatoskopi er standardmetode til undersøkelse av suspekte pigmenterte hudforandringer. Metoden kan med stor sikkerhet skille føflekkreft fra hudforandringer som ikke har sitt opphav i pigmentceller, som for eksempel seborrhoiske (gammelmanns-)vorter, karsvulster og basalcellekreft.
  Begrunnet mistanke om føflekkreft oppstår hos personer med:
 • Opplagt føflekkreft i henhold til ABCDE-regelen, klinisk og/eller dermatoskopisk. Klinisk undersøkelse av lege er en forutsetning
  1. Assymetri
  2. Begrensning, uregelmessig
  3. Color, fargevariasjon, sorte partier
  4. Diameter, som regel større enn 6 mm
  5. Endring, som vekst, kløe, blødning
 • Histologisk undersøkelse, som viser føflekkreft eller mistanke om dette
Ved begrunnet mistanke henviser fastlegen, eller annen henvisende instans, til utredning ved Kirurgisk/Plastikkirurgisk avdeling.
 
Henvisningen merkes «Pakkeforløp for føflekkreft» og skal inneholde opplysninger om begrunnet mistanke om kreft.
Ved begrunnet mistanke om føflekkreft, skal det informeres om:
 • Den begrunnede mistanken om føflekkreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
 • Det diagnostiseres årlig rundt 1750 nye tilfeller av føflekkreft.
 • Rundt 300 dør hvert år.
 • Mer enn 20 000 personer lever med føflekkreft.
Den eneste kjente ytre risikofaktor er eksponering for sollys, og spesielt korte intense eksponeringer som medfører solbrenthet. Noen personer har økt risiko:
 • Personer som har eller har hatt føflekkreft eller multiple atypiske nevi, selv eller i familien
 • Hudtype 1: lys hud, lyst hår, fregner
 • Overdreven soling eller solariebruk

 

 

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Forløpstider i pakkeforløp for føflekkreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling7 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling35 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling35 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingStrålebehandling35 kalenderdager

Ved klinisk eller radiologisk lymfeknutemetastase bør det gå kortere tid til kirurgisk behandling.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 01.12.2021

Føflekkreft

1 Mistanke om kreft

Mistanke om føflekkreft oppstår hos personer med ett av følgende symptomer:

 • Nyoppstått pigmentert lesjon med avvikende morfologi, eller endring i farge, vekst, avgrensning, i allerede eksisterende pigmentert lesjon. Spesielle faretegn er kløe og blødning
 • Knuter eller andre avgrensede lesjoner i huden med og uten pigmentering som ikke lar seg klassifisere som benign ut fra det kliniske bildet

Lege som mistenker føflekkreft, tar beslutning om henvisning til filterfunksjon.

2 Filterfunksjon

Filterfunksjon ivaretas av:

 • Fastlege, hudlege, plastikkirurg, kirurg

Ved mistanke om føflekkreft foretas eksisjon i tråd med retningslinjene fra NMG. Ved lokalisasjon i ansikt/nese, øyelokk og ytre øre kan det være hensiktsmessig at eksisjonsbiopsi foretas av lege med erfaring i slike inngrep.

Dermatoskopi er standardmetode til undersøkelse av suspekte pigmenterte hudforandringer. Metoden kan med stor sikkerhet skille føflekkreft fra hudforandringer som ikke har sitt opphav i pigmentceller, som for eksempel seborrhoiske (gammelmanns-)vorter, karsvulster og basalcellekreft.

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke føflekkreft oppstår hos personer med:

 • Opplagt føflekkreft i henhold til ABCDE-regelen, klinisk og/eller dermatoskopisk. Klinisk undersøkelse av lege er en forutsetning

A: Assymetri

B: Begrensning, uregelmessig

C: Color, fargevariasjon, sorte partier

D: Diameter, som regel større enn 6 mm

E: Endring, som vekst, kløe, blødning

 • Histologisk undersøkelse, som viser føflekkreft eller mistanke om dette

4 Henvisning til pakkeforløp

Ved begrunnet mistanke henviser fastlegen, eller annen henvisende instans, til utredning ved Kirurgisk/Plastikkirurgisk avdeling.

Henvisningen merkes «Pakkeforløp for føflekkreft» og skal inneholde opplysninger om begrunnet mistanke om kreft.

5 Kommunikasjon

Ved begrunnet mistanke om føflekkreft, skal det informeres om:

 • Den begrunnede mistanke om føflekkreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

Et mindre antall familier har kjent familiær opphopning av føflekkreft, med en livstidsrisiko nær 100 prosent. Disse pasienter henvises til genetisk veiledning. Den eneste kjente ytre risikofaktor er eksponering for sollys, og spesielt korte intense eksponeringer som medfører solbrenthet.

Noen personer har økt risiko:

 • Personer som har eller har hatt føflekkreft eller multiple atypiske nevi, selv eller i familien
 • Hudtype 1: lys hud, lyst hår, fregner
 • Overdreven soling eller solariebruk

Se også Pakkeforløp for føflekkreft og Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen

 

 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 

 

 

 

 


© Fastlegeportalen 2015 - 2021