Sekvele ryggmargskade, polio, MS

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arbeids -  og familiesituasjon.

Anamnese : Komorbiditet. Diagnose og behandling . Rehabilitering ? Individuell plan ?

Aktuelt : Plager . Funksjonsnivå og livskvalitet. Tiltak og mål . Mistanke om syrinx? Ø-hjelp indikasjon?

Suppl. us : Evt. Barthel-skår

Vurdering : Pasienten henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arbeids -  og familiesituasjon.

Anamnese : Komorbiditet. Diagnose og behandling . Rehabilitering ? Individuell plan ?

Aktuelt : Plager . Funksjonsnivå og livskvalitet. Tiltak og mål . Mistanke om syrinx? Ø-hjelp indikasjon?

Suppl. us : Evt. Barthel-skår

Vurdering : Pasienten henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • rehabiliteringspotensial (forflytning, gangfunksjon, syn, kognitiv funksjon, alder, komorbiditet)
 • langvarige og moderate plager uten vesentlige funksjonsutfall
 • mistanke om syrinx
 • arbeidsvurdering
 • førerkortvurdering
 • avansert hjelpemiddelvurdering som kommunikasjonshjelpemidler eller elektrisk rullestol
 • førstegangsvurdering av smertetilstand
 • høy smerteintensitet
 • vurdering av funksjonsnivå med større selvhjulpenhet og derav mindre hjelpebehov
 • nevropatiske smerter

Plan for lokal oppfølgning i kommunen er viktig for;
 • vurdering av aktuelle funksjonsfall og
 • utarbeidelse av en ny og mer tilpasset plan ifm rehabilitering hos spesialisthelsetjenesten. § 2-5  Pasient og brukerrettighetsloven:
Rett til individuell plan Pasient og bruker som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan i samsvar med bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.

§ 7-1 Helse og omsorgstjenesteloven - Individuell plan Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her. Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte. Dersom en pasient eller bruker har behov for tilbud både etter loven her og spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan, og at planarbeidet koordineres.

Søk i NEL for "Sykdommer i nervesystemet"

Tilstander Vis 93 treff »

Andre profesjonelle Vis 16 treff »

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Følge av kroniske og/eller progredierende sykdommer i nervesystemet (cerebral parese, multippel sklerose, Mb Parkinson, poliomyelitt-sekvele og lignende), ryggmargsskade og ryggmargsbrokk.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tverrfaglig vurdering, medikamentell behandling og injeksjoner.
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • førstegangsvurdering av smertetilstand
 • høy smerteintensitet
 • vurdering av funksjonsnivå med større selvhjulpenhet og derav mindre hjelpebehov
 • langvarige og moderate plager uten vesentlige funksjonsutfall
 • nevropatiske smerter
Utdypende forklaring på tilstand
Følge av kroniske og/eller progredierende sykdommer i nervesystemet (cerebral parese, multippel sklerose, Mb Parkinson, poliomyelitt-sekvele og lignende), ryggmargsskade og ryggmargsbrokk.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medisinsk vurdering, urodynamisk vurdering, tverrfaglig vurdering (uroterapeut/stomiterapeut), sexolog og medikamentell behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Betydelige plager som medfører funksjonsnedsettelse og redusert livskvalitet.

Utdypende forklaring på tilstand
Følge av kroniske og/eller progredierende sykdommer i nervesystemet (cerebral parese, multippel sklerose, Mb Parkinson, poliomyelitt-sekvele og lignende), ryggmargsskade og ryggmargsbrokk.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medisinsk vurdering, tverrfaglig vurdering, utredning av kommunikasjonsevne, nevropsykologisk utredning og kompenserende tiltak.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • rehabiliteringspotensial (forflytning, gangfunksjon, syn, kognitiv funksjon, alder, komorbiditet)
 • langvarige og moderate plager uten vesentlige funksjonsutfall
 • mistanke om syrinx
Utdypende forklaring på tilstand
Følge av kroniske og/eller progredierende sykdommer i nervesystemet (cerebral parese, multippel sklerose, Mb Parkinson, poliomyelitt-sekvele og lignende), ryggmargsskade og ryggmargsbrokk.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tverrfaglig vurdering, nevrosykologisk utredning, arbeidsutprøving, utprøving med kjøretest og helsepedagogiske tilbud.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • arbeidsvurdering
 • førerkortvurdering
 • avansert hjelpemiddelvurdering som kommunikasjonshjelpemidler eller elektrisk rullestol
Utdypende forklaring på tilstand
Følge av kroniske og/eller progredierende sykdommer i nervesystemet (cerebral parese, multippel sklerose, Mb Parkinson, poliomyelitt-sekvele og lignende), ryggmargsskade og ryggmargsbrokk.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved behov for umiddelbar avlastning og sårbehandling eller ved nekrosefare.


 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021