Gallestein

(D98)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut og varighet av anfall . Komplikasjoner Behandlingsforsøk ? Konsekvenser ?

Funn : AT? Abdominal status. Feber? Ikterus?

Suppl. us : Hb, SR, GT, ALAT, ALP, bilirubin. Ev. UL, MRCP?

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut og varighet av anfall . KomplikasjonerBehandlingsforsøk ? Konsekvenser ?

Funn : AT? Abdominal status. Feber? Ikterus?

Suppl. us : Hb, SR, GT, ALAT, ALP, bilirubin. Ev. UL, MRCP?

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • komorbiditet
 • alder
 • gallesteinsassosiert pancreatitt
 • påvist stein i sholedochus
 • kirurgi
 • kroniske smerter
 • hyppige smerteanfall
Dersom pasienten har gjennomgått en episode med cholecystitt, er risiko for plager eller ny komplikasjon mindre enn 50 %. Dersom pasienten er i en akutt fase og er behandlet med papillotomi, kan dette være adekvat endelig behandling av gallesteinssykdommen.
 
Asymptomatisk gallestein skal ikke behandles (Cochrane Collaboration).

Søk i NEL for "Gallestein"

Symptomer Vis 12 treff »

Sykepleie

Video

Annet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon, Cholecystectomi, ERCP med papillotomi, ERCP med stent, ERCP med stenekstraksjon og choledocholithotomi. Endoskopisk behandling av komplikasjon til gallesteinssykdom gjøres ved noen helseforetak ved gastromedisinsk avdeling.
Veiledende frist for start behandling
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • komorbiditet
 • alder
 • gallesteinsassosiert pancreatitt
 • påvist stein i sholedochus

Dersom pasienten har gjennomgått en episode med cholecystitt, er risiko for plager eller ny komplikasjon mindre enn 50 %. Dersom pasienten er i en akutt fase og er behandlet med papillotomi, kan dette være adekvat endelig behandling av gallesteinssykdommen.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Vurdering av operasjonsindikasjon.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • kirurgi
 • kroniske smerter
 • hyppige smerteanfall

Asymptomatisk gallestein skal ikke behandles (Cochrane Collaboration).


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Galleblæresykdom operasjon (D98 Galleveisbetennelse / gallesten)

 • 3-7 dagers full sykemelding eller egenmelding anbefales uansett type arbeid etter gallekirurgi.
 • Inntil 14 dagers full eller gradert sykemelding ved laparoscopiske inngrep og tyngre arbeid som ikke kan tilrettelegges.
 • Inntil 3 ukers sykmelding ved åpen kirurgi og tyngre arbeid som ikke kan tilrettelegges.
 • Unngå svært tunge løft i 4-6 uker etter åpen operasjon.
 • Komplikasjoner vil ofte bidra til behov for noe forlenget sykemeldingsperiode.
 • Ved sykemeldingsbehov utover 4 uker, revurder tilstand og situasjon.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021