Galleveiskreft - Φ

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos :    

Anamnese : Gallegans - stein , -cyste, -papillom, -adenom? Skleroserende kolangitt? Hepaticoenterostomi?

Aktuelt : Allmenne  symptomer. Ikterus , Abdominale smerter og vekttap.

Funn : Ikterus

Suppl. us : Beskrivelse av billeddiagnostikk .

Vurdering : Pakkeforløp for galleveiskreft på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos :    

Anamnese : Gallegans - stein , -cyste, -papillom, -adenom? Skleroserende kolangitt? Hepaticoenterostomi?

Aktuelt : Allmenne  symptomer. Ikterus , Abdominale smerter og vekttap.

Funn : Ikterus

Suppl. us : Beskrivelse av billeddiagnostikk .

Vurdering : Pakkeforløp for galleveiskreft på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
 
Mistanke om kreft = Klinisk mistanke i dette pakkeforløp.
 
Ved klinisk mistanke  kan fastlege utrede  selv el. henvise direkte til Pakkeforløp. Merking .
 
Ved begrunnet mistanke henvises til pakkeforløp for kreft.
 

 
Kriterier for henvisning til Pakkeforløp
 

Begrunnet mistanke om galleveiskreft oppstår ved:

 • Bildediagnostisk påvisning av tumor, som gir mistanke om kreft i galleveiene
 • Gallegangsobstruksjon/okklusiv ikterus som ikke kan forklares med konkrement i galleveiene
Kommunikasjon - Pasienten skal informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller 


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
 
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.
 

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


Mistanke oppstår ved:
 • Gulsott/ikterus med tegn på gallegangsobstruksjon som ikke kan forklares av sten alene
 • Pasienter med avansert sykdom vil også kunne ha abdominalsmerter, vekttap, nedsatt appetitt, kvalme og tretthet.
 • Bortsett fra ikterus er det ingen sykdomsspesifikke alarmsymptomer som indikerer kreft i gallegangene. Noen pasienter med ikterus vil utvikle feber som tegn på samtidig infeksjon i galleveiene.
 
 
Pasientene utredes primært bildediagnostisk med ultralyd av lever og galleveier, eventuelt med CT eller MR for å påvise galleveisobstruksjon og utelukke stensykdom i galleveiene. Dette kan være initiert hos fastlege eller ved lokalsykehus.
Begrunnet mistanke oppstår ved:
 • Bildediagnostisk påvisning av tumor, som gir mistanke om kreft i galleveiene
 • Gallegangsobstruksjon/okklusiv ikterus som ikke kan forklares med konkrement i galleveiene
Ved begrunnet mistanke skal pasienten henvises direkte til Pakkeforløp for galleveiskreft, fortinnsvis ved Gastrokirurgisk avdeling ved universitetssykehus. Henvisningen skal tydelig merkes Pakkeforløp for galleveiskreft og inneholde opplysninger om begrunnet mistanke om kreft.
Den som henviser til pakkeforløpet skal informere pasienten om:
 • Den begrunnede mistanken om galleveiskreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
Årlig diagnostiseres rundt 100-120 personer med kreft i gallegangene i Norge. Fem-års relativ overlevelse er 14 prosent for kvinner og 19 prosent for menn.
Pasienter med skleroserende kolangitt, kroniske intraductale stener, gallegangsadenomer eller papillomer, gallegangscyster eller hepaticoenterostomi har økt risiko for å utvikle kreft i galleveiene.
 

På Helsedirektoratets nettsider finner du Pakkeforløp for galleveiskreft
 

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Forløpstider i pakkeforløp for galleveiskreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling6 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)21 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling21 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling21 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling48 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling41 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingStrålebehandling48 kalenderdager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 30.11.2021

Galleveiskreft

1 Mistanke om kreft

Mistanke oppstår ved:

 • Gulsott/ikterus med tegn på gallegangsobstruksjon som ikke kan forklares av sten alene

Bortsett fra ikterus er det ingen sykdomsspesifikke alarmsymptomer som indikerer kreft i gallegangene. Noen pasienter med ikterus vil utvikle feber som tegn på samtidig infeksjon i galleveiene.

Pasienter med avansert sykdom vil også kunne ha abdominalsmerter, vekttap, nedsatt appetitt, kvalme og tretthet.

2 Filterfunksjon

Pasientene utredes primært bildediagnostisk med ultralyd av lever og galleveier, eventuelt med CT eller MR for å påvise galleveisobstruksjon og utelukke stensykdom i galleveiene. Dette kan være initiert hos fastlege eller ved lokalsykehus.

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke oppstår ved:

 • Bildediagnostisk påvisning av tumor, som gir mistanke om kreft i galleveiene
 • Gallegangsobstruksjon/okklusiv ikterus som ikke kan forklares med konkrement i galleveiene

4 Henvisning til pakkeforløp

Ved begrunnet mistanke skal pasienten henvises direkte til Pakkeforløp for galleveiskreft, fortinnsvis ved Gastrokirurgisk avdeling ved universitetssykehus.

Henvisningen skal tydelig merkes Pakkeforløp for galleveiskreft og inneholde opplysninger om begrunnet mistanke om kreft.

5 Kommunikasjon

Den som henviser til pakkeforløpet skal informere pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om galleveiskreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

Pasienter med skleroserende kolangitt, kroniske intraductale stener, gallegangsadenomer eller papillomer, gallegangscyster eller
hepaticoenterostomi har økt risiko for å utvikle kreft i galleveiene.

Se også Pakkeforløp for galleveiskreft.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021