Generell nevrologisk status *

Sjekkliste for nevrologisk undersøkelse i allmennpraksis.

Cranialnerver
  • CN 1 : Luktsans .
  • CN 2 : Visus . Donders. Pupille størrelse og lysreflexer .
  • CN 3, 4, 6 : H-test Nystagmus Uncovertest .
  • CN 5 : Sideforskjell på sensibilitet i ansikte.
  • CN 7 : Blåse opp kinner, blunke og rynke pannen.
  • CN 8 : Hørsel. Weber ev. Rinne.
  • CN 9 -10 : Tunge motorikk. Symetrisk  gane?
  • CN 11 : Løfte skuldra, sternocleidomastoid muskel.
  • CN12 :  Tunge deviasjon .
Motilitet: Tempo, kraft i over - og under ekstremitet.
Koordinasjon: Pekfinger nes og knehæl forsøk.
Balanse: Romberg. Pull- og push test.
Sensorikk: Test både med spiss og butt gjenstand.
Reflexer:  bi - og triceps Brachoradialis . Patellar akilles og  plantar refleks.
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021