GI cancer - mistanke eller verifisert

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Stadium ? Lokalisasjon ?   Forventet levetid? Metastaser?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Stadium ? Lokalisasjon ?   Forventet levetid? Metastaser?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • alder
 • komorbiditet
 • stadium ved diagnosetidspunkt
 • lokalisasjon av kreft
 • forventet levetid
 • metastaser

Søk i NEL for "GI cancer - mistanke eller verifisert"

Tilstander Vis 156 treff »

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

GI kreft - mistanke eller verifisert (veiledende frist 2 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og/eller operasjon, og eventuelt tilleggsbehandling.
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • komorbiditet
 • stadium ved diagnosetidspunkt
 • lokalisasjon av kreft
 • forventet levetid
 • metastaser

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021