Autismespekterforstyrrelse

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Livsfase.

Anamnese : Komorbiditet

Aktuelt : Symptomutforming og kognitivt nivå. Atferdferdsendring? Selvskading? Funksjonstap ?

Suppl. us : Utfall av AS-4

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Livsfase.

Anamnese : Komorbiditet

Aktuelt : Symptomutforming og kognitivt nivå. Atferdferdsendring? Selvskading? Funksjonstap ?

Suppl. us : Utfall av AS-4

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • alder eller livsfase
 • kognitivt nivå
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • symptomutforming
 • atferdsendring
 • risiko for alvorlig selvskading
 • komorbiditet


AS-4:  Henvisning bør inneholde informasjon om alle følgende spørsmål .

Kjennetegn

 

 

Til stede

ikke til stede

uklart

Har personen betydelig svikt i sosialt samspill

 

 

 

 

Har personen betydelig svikt i eller avvikende kommunikasjon

 

 

 

 

Har personen begrenset interessefelt, og/eller repetitiv stereotyp atferd

 

 

 

 

Har ovennevnte vansker vist seg før ungdomsalder

 

 

 

 

 

Ved to eller flere Til stede-avkrysninger, bør pasienten vurderes henvist til utredning for autismespekterforstyrrelse. 

Søk i NEL for "Autisme"

Andre profesjonelle Vis 13 treff »

Pasientinformasjon Vis 16 treff »

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse/autismespekterforstyrrelse - mistanke (veiledende frist 16 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, diagnostisering, behandling, psykoedukasjon, miljørettet tiltak og veiledning.
Veiledende frist for start utredning
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder eller livsfase
 • kognitivt nivå
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • symptomutforming
 • atferdsendring
 • risiko for alvorlig selvskading
 • komorbiditet

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.

© Fastlegeportalen 2015 - 2021