Gynekomasti hos menn

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Røyk .

Anamnese : Komorbiditet. Anabole steroider?

Aktuelt : Smerte / stor  brystkjertel? Synlig asymertri?

Funn : BMI .  Lokal hudinfeksjon?

Vurdering : Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr. Blodfortynnende?

Fam/ Sos : Røyk .

Anamnese : Komorbiditet. Anabole steroider?

Aktuelt : Smerte / stor  brystkjertel? Synlig asymertri?

Funn : BMI .  Lokal hudinfeksjon?

Vurdering : Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr. Blodfortynnende?

 Henvisning kan ikke vurderes ved manglende data for BMI.
 
Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • MI under 20-25
 • psykisk belastning
 
 • Grenseverdier: BMI < 27.
 • Indikasjon:
  • Smerter i brystkjertel.
  • Synlig asymmetri (>25 ml).
  • Stor brystkjertel (>50 ml).
 • Kontraindikasjon:
  • Røyking (røykfri minimum 6 uker pre- og postoperativt).
 • Relativ kontraindikasjoner:
  • Annen komorbiditet eller metastatisk sykdom.
  • Urealistiske forventninger.
  • Tidligere misbruk av anabole steroider.
  • BMI = 27-30. Ved betydelig kjertelhypertrofi (>100 ml) kan BMI grense vurderes økt til 30

Søk i NEL for "Gynekomasti hos menn"

Symptomer

Tilstander Vis 23 treff »

Andre profesjonelle

Pasientinformasjon

Sykepleie

Annet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Gynecomasti (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • BMI under 20-25
 • psykisk belastning

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021