Gynekomasti

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Mistanke om svulst?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Mistanke om svulst?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • mistanke om svulst

Søk i NEL for "Gynekomasti"

Symptomer

Tilstander Vis 23 treff »

Andre profesjonelle

Pasientinformasjon

Sykepleie

Annet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Gynekomasti (ikke rett)

Utdypende forklaring på tilstand
Flertallet av pasientene utgjøres av spedbarnsgynekomasti, normal vekst av brystkjertel/bryst i spebarnsalder, rundt pubertet og ved fedme (pseudogynekomasti).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • mistanke om svulst

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021