Habituell abort

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Barnløshet?

Anamnese : Tidligere behandlingsforsøk.

Funn : Høyde, vekt og BMI. GU

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Barnløshet?

Anamnese : Tidligere behandlingsforsøk.

Funn : Høyde, vekt og BMI. GU

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • alder
 • barnløshet
 • intrakavitære polypper, myomer, eller andre funn som kan behandles kirurgisk
 • tidligere behandlingsforsøk

Søk i NEL for "Abort"

Symptomer

Tilstander Vis 49 treff »

Andre profesjonelle Vis 32 treff »

Sykepleie

Presentasjoner

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Habituell abort (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Defineres som 3 spontane aborter i rekke med samme partner.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • barnløshet
 • intrakavitære polypper, myomer, eller andre funn som kan behandles kirurgisk
 • tidligere behandlingsforsøk

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
 • Sykmelding er ikke nødvendig hvis pasienten ønsker å arbeide.
 • 1-3 dagers sykmelding eller egenmelding er ofte nødvendig etter aborten, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Emosjonelle reaksjoner kan forlenge sykmeldingsbehovet. Førstevalg bør være gradert sykmelding
 • Ved behov for sykmelding lenger enn 1 uke, revurder tilstand og situasjon.
 • Sykmelding er ikke nødvendig hvis pasienten ønsker å arbeide.
 • 1-3 dagers sykmelding eller egenmelding er ofte nødvendig etter aborten, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Emosjonelle reaksjoner kan forlenge sykmeldingsbehovet. Førstevalg bør være gradert sykmelding
 • Ved behov for sykmelding lenger enn 1 uke, revurder tilstand og situasjon.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021