Hals - cyste, knute mm.

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arv. Alkohol? Røyking ? Andre eksposisjoner?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut og varighet? Utvikling, symptomer . Kreftmistanke? Konsekvenser?

Funn : AT? Infeksjonstegn? Beskriv den lokale hevelsen - lokalisasjon, størrelse, konsistens, bevegelighet i forhold til omgivende vev, ømhet. Tegn til generell lymfadenopati? Forandringer i munnhule og svelg? Kreftmistanke?

Suppl. us : Hb, hvite, SR, CRP Ev. CT og RTG. Thorax

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arv. Alkohol? Røyking ? Andre eksposisjoner?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut og varighet? Utvikling, symptomer . Kreftmistanke? Konsekvenser?

Funn : AT? Infeksjonstegn? Beskriv den lokale hevelsen - lokalisasjon, størrelse, konsistens, bevegelighet i forhold til omgivende vev, ømhet. Tegn til generell lymfadenopati? Forandringer i munnhule og svelg? Kreftmistanke?

Suppl. us : Hb, hvite, SR, CRP Ev. CT og RTG. Thorax

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
 • potensiell malignitetsutvikling
 • infeksjon
 • smerte
 • allmenntilstand
 • infeksjonshyppighet
 • progresjon

Søk i NEL for "Hals"

Symptomer Vis 49 treff »

Tilstander Vis 220 treff »

Sykepleie Vis 14 treff »

Presentasjoner

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Halscyster/-fistler, symptomgivende knuter i thyroidea, spyttkjertelsvulster.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • potensiell malignitetsutvikling
 • infeksjon
 • smerte
 • allmenntilstand
Utdypende forklaring på tilstand
Halscyster/ -fistler, spyttkjertellidelser, forandringer i skjoldbruskkjertel, knuter på halsen.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • infeksjonshyppighet
 • progresjon
 • smerte
 • allmenntilstand

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021