Hemangiom - barn < 1 år

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning
  • rask vekst
  • lav alder
  • ulcerasjoner
  • sekundære infeksjoner
  • risiko for betydelig funksjonsnedsettelse
  • hjertesvikt

Øyeblikkelig hjelp ved:

  • manifest hjertesvikt
  • risiko for indre blødninger
  • alvorlige systemiske komplikasjoner

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: Helsedirektoratet - Prioriteringsveileder© Fastlegeportalen 2015 - 2021