Mikroskopisk hematuri

(U06)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Yrke. Arvelighet. Røyk.

Anamnese : Komorbiditet. Antikoagulasjon? Kjent sykdom i urinveiene?

Aktuelt : Relevant sykehistorie. Symptomer varighet og forløp.

Funn : Allmenntilstand, BT, BMI, U-stix .

Suppl. us : S-krea, Hb, PSA . U-dyrkning. Svar på ev. tidligere RTG undersøkelser /U-cytologi

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Yrke. Arvelighet. Røyk.

Anamnese : Komorbiditet. Antikoagulasjon? Kjent sykdom i urinveiene?

Aktuelt : Relevant sykehistorie. Symptomer varighet og forløp.

Funn : Allmenntilstand, BT, BMI, U-stix .

Suppl. us : S-krea, Hb, PSA . U-dyrkning. Svar på ev. tidligere RTG undersøkelser /U-cytologi

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 
Makrohematuri og pasienter med klare risikofaktorer bør prioriteres raskere enn gjennomsnittet. 
 
Anbefalt frist for denne gruppen er 4 uker.
 
Husk på:
  • Kopi av relevante røntgenbilder med beskrivelse + CD
  • MRSA? Har pasienten vært i kontakt med sykehus/lege i utlandet?
  • Er pasienten informert om diagnosen? Hvilken pasientinformasjon er gitt til pasienten?
  • Ev. Histologi-/biopsi/cytologisvar (kopi av histologiremisse). Navn på sykehus hvor analysen er gjort og preparatnummer
  • Ev. tidligere Operasjonsbeskrivelse, kopi av relevant journaldokumentasjon, ev. epikrise.

Søk i NEL for "Hematuri"

Symptomer Vis 22 treff »

Tilstander Vis 58 treff »

Andre profesjonelle Vis 18 treff »

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Hematuri (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Asymptomatiske pasienter under 40 år uten lang røykeanamnese med mikrohematuri, trenger ikke urologisk utredning.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Makrohematuri og pasienter med klare risikofaktorer bør prioriteres raskere enn gjennomsnittet. Anbefalt frist for denne gruppen er 4 uker.


 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021