Hemokromatose

(T99)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arv?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Symptomer . Konsekvenser ?

Funn : AT? Tegn til artritt? Leversvikt? Hepatomegali? Splenomegali? Endret hudpigmentering?

Suppl. us : Transferrinmetning, ferritin, gentest, ALAT, ALP, HbA1c

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arv?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Symptomer . Konsekvenser ?

Funn : AT? Tegn til artritt? Leversvikt? Hepatomegali? Splenomegali? Endret hudpigmentering?

Suppl. us : Transferrinmetning, ferritin, gentest, ALAT, ALP, HbA1c

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • organaffeksjon
  • ferritin over 1000

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

 

 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Hemokromatose (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • organaffeksjon
  • ferritin over 1000

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 

 

 

 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021