Hepatitt B, kronisk

(D72)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut og utvikling? Akutte el. kroniske symptomer? Andre symptomer? Konsekvenser ?

Funn : AT? Abdomen - øm og forstørret lever? Ev. lymfadenopati? milt? urtikaria? ikterus?

Suppl. us : Hb, SR, LPK bilirubin, ALP, GT, ASAT, ALAT (ALAT > ASAT), INR, Alb HBsAg, HBeAg, HbsAb, HBeAb, HBcAb, HBV DNA Koinfeksjon med hepatitt C?

Vurdering : Henvises  for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut og utvikling? Akutte el. kroniske symptomer? Andre symptomer? Konsekvenser ?

Funn : AT? Abdomen - øm og forstørret lever? Ev. lymfadenopati? milt? urtikaria? ikterus?

Suppl. us : Hb, SR, LPK bilirubin, ALP, GT, ASAT, ALAT (ALAT > ASAT), INR, Alb HBsAg, HBeAg, HbsAb, HBeAb, HBcAb, HBV DNA Koinfeksjon med hepatitt C?

Vurdering : Henvises  for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • blødningstendens
 • ascites
 • nyresvikt
 • cerebral påvirkning
 • vekttap
 • koinfeksjon med hiv og/eller hepatitt C
 • kronisk alkoholoverforbruk
 • høy alfa-føtoprotein (AFP)
 • HBeAg negativ kronisk hepatitt
 • komorbiditet med kronisk alkoholoverforbruk
 • høygradig viremi
 • graviditet (smitte kan forebygges ved umiddelbar behandling av nyfødt)
 • høye transaminaser og alfa-føtoprotein
 • alder
 • infeksjon oppstått ved fødsel (mor til barn smitte)

Søk i NEL for "Hepatitt B, kronisk"

Tilstander Vis 97 treff »

Andre profesjonelle Vis 200 treff »

Pasientinformasjon Vis 40 treff »

Video

Presentasjoner

Annet

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon, smittevern, diagnostikk og behandling.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • koinfeksjon med hiv og/eller hepatitt C
 • HBeAg negativ kronisk hepatitt
 • komorbiditet med kronisk alkoholoverforbruk
 • høygradig viremi
 • infeksjon oppstått ved fødsel (mor til barn smitte)
 • graviditet (smitte kan forebygges ved umiddelbar behandling av nyfødt)
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon, smittevern, diagnostikk og behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • koinfeksjon med hiv og/eller hepatitt C
 • HBeAg negativ kronisk hepatitt
 • komorbiditet med kronisk alkoholoverforbruk
 • høye transaminaser og alfa-føtoprotein
 • alder
 • høygradig viremi
 • infeksjon oppstått ved fødsel (mor til barn smitte)
 • graviditet (smitte kan forebygges ved umiddelbar behandling av nyfødt)
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon, smittevern, diagnostikk og behandling.
Veiledende frist for start utredning
1 uke
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • blødningstendens
 • ascites
 • nyresvikt
 • cerebral påvirkning
 • vekttap
 • koinfeksjon med hiv og/eller hepatitt C
 • kronisk alkoholoverforbruk
 • høy alfa-føtoprotein (AFP)

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021
 • Sykmelding 1 uke som smitteforebyggende tiltak (hvis ikke mulighet for hjemmekontor eller liknende)
 • Sykmelding i 1-3 uker vil ofte være nødvendig
  • Ved feber
  • Ved allmennsymptomer.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Sykmelding i 1-3 uker vil ofte være nødvendig
  • Ved feber
  • Ved allmennsymptomer.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

  Sykemelding- generell del Se alle kapitler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021