Hepatitt C, kronisk

(D72)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut og hvordan ? Akutte el. kroniske symptomer? Konsekvenser ?

Funn : AT? Abdomen - forstørret lever, ascites? Ikterus? Palmar erytem el. spider nevi?

Suppl. us : anti-HCV og HCV-RNA ALAT, ALP, GT, INR, Alb, bilirubin

Vurdering : Henvises  for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut og hvordan ? Akutte el. kroniske symptomer? Konsekvenser ?

Funn : AT? Abdomen - forstørret lever, ascites? Ikterus? Palmar erytem el. spider nevi?

Suppl. us : anti-HCV og HCV-RNA ALAT, ALP, GT, INR, Alb, bilirubin

Vurdering : Henvises  for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • koinfeksjon med hiv eller hepatitt B
 • kronisk alkoholoverforbruk
 • alder
 • blødningstendens
 • ascites
 • nyresvikt
 • cerebral påvirkning
 • vekttap
 • høy alfa-føtoprotein (AFP)
 • mannlig kjønn
 • høye transaminaser
 • genotype
 • høy viremi

Søk i NEL for "Hepatitt C, kronisk"

Tilstander Vis 100 treff »

Andre profesjonelle Vis 30 treff »

Video

Annet

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon, smittevern, diagnostikk og behandling.
Veiledende frist for start utredning
1 uke
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • koinfeksjon med hiv eller hepatitt B
 • kronisk alkoholoverforbruk
 • alder
 • blødningstendens
 • ascites
 • nyresvikt
 • cerebral påvirkning
 • vekttap
 • høy alfa-føtoprotein (AFP)
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon, smittevern, diagnostikk og behandling.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • koinfeksjon med hiv eller hepatitt B
 • kronisk alkoholoverforbruk
 • mannlig kjønn
 • høy alder ved smittetidspunkt
 • genotype
 • høy viremi
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon, smittevern, diagnostikk og behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • koinfeksjon med hiv eller hepatitt B
 • kronisk alkoholoverforbruk
 • mannlig kjønn
 • høy alder ved smittetidspunkt
 • høye transaminaser
 • genotype
 • høy viremi

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021
 • Sykmelding 1 uke som smitteforebyggende tiltak (hvis ikke mulighet for hjemmekontor eller liknende)
 • Sykmelding i 1-3 uker vil ofte være nødvendig
  • Ved feber
  • Ved allmennsymptomer.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Sykmelding i 1-3 uker vil ofte være nødvendig
  • Ved feber
  • Ved allmennsymptomer.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

  Sykemelding- generell del Se alle kapitler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021