Hiv-infeksjon

(B90)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut og hvordan ? Prøvetaking. Symptomer? Faste medisiner og compliance?

Funn : AT, feber, lymfadenopati, hudforandringer Tegn på immunsvikt - opportunistiske infeksjoner

Suppl. us : Hb, SR, CRP, hvite, TPK HIV-RNA, CD4-tall, Prøvehistorikk

Vurdering : Henvises  for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut og hvordan ? Prøvetaking. Symptomer? Faste medisiner og compliance?

Funn : AT, feber, lymfadenopati, hudforandringer Tegn på immunsvikt - opportunistiske infeksjoner

Suppl. us : Hb, SR, CRP, hvite, TPK HIV-RNA, CD4-tall, Prøvehistorikk

Vurdering : Henvises  for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • mistanke om tuberkulose eller Pneumocystis jiroveci-infeksjon
 • psykososiale forhold som kompliserer mulighet for utredning og behandling
 • forventet complianceproblem
 • psykososial situasjon
 • risiko for smitteoverføring
 • compliance
 • Ved tidligere behandlet hiv-infeksjon skal pasienten tilses før uke 20 i graviditeten. Pasienter som tidligere ikke har fått antiviral behandling, bør vurderes tidligst mulig etter 12. svangerskapsuke.
Øyeblikkelig hjelp ved luftveissymptomer og tung pust og/eller nevrologiske symptomer.
 
  Elektronisk MSIS  skjema - Link til Folkhelseinstituttet

Søk i NEL for "Hiv-infeksjon"

Sykepleie

Video

Annet

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Vurdering av antiviral behandling.
Veiledende frist for start behandling
Pasienten skal ses før uke 20 i graviditeten. Ved henvisning senere er fristen 1 uke.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Ved tidligere behandlet hiv-infeksjon skal pasienten tilses før uke 20 i graviditeten. Pasienter som tidligere ikke har fått antiviral behandling, bør vurderes tidligst mulig etter 12. svangerskapsuke.

Ved symptomgivende hiv-infeksjon er fristen 1 uke.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon og samtale, smittevern, diagnostikk, profylakse og behandling.
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • psykososiale forhold
 • compliance
Utdypende forklaring på tilstand
Forutsatt at henvisende lege har tatt hånd om informasjon og smittevern.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon og samtale, smittevern, diagnostikk, profylakse og behandling.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • psykososiale forhold
 • compliance
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon og samtale, smittevern, diagnostikk, profylakse og behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • psykososiale forhold
 • compliance
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Antiviral behandling, diagnostikk og behandling av eventuelle komplikasjoner, informasjon og samtale, smittevern.
Veiledende frist for start utredning
1 uke
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om tuberkulose eller Pneumocystis jiroveci-infeksjon
 • psykososiale forhold som kompliserer mulighet for utredning og behandling
 • forventet complianceproblem

Øyeblikkelig hjelp ved luftveissymptomer og tung pust og/eller nevrologiske symptomer.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon/samtale, smittevern, diagnostikk, vurdering med hensyn til komplikasjoner og vurdering om eventuell behandling.
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • psykososial situasjon
 • risiko for smitteoverføring

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021
[
[ Sykemelding- generell del [

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

HIV-sykdom/Aids (B90)

 • Å være HIV smittet påvirker ikke i seg selv arbeidsevnen. Eventuell smitterisiko (via blod) er teoretisk mulig, men utgjør vanligvis ingen begrensning.
 • Sykemelding i 1 uke eller mer kan være nødvendig:
  • Ved feber og nedsatt allmenntilstand
  • Ved behov for avklaring av grad av immundefekt
  • Ved betydelig psykisk reaksjon på diagnosen
 • 1- 2 ukers sykmelding kan være aktuelt ved oppstart av antiviral behandling.
 • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning.
 • Sykmelding etter individuell vurdering ved kompliserende infeksjon eller annen sykdom sekundært til immundefekt
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021