Hjerneslag/TIA *

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arv?  Røyk?

Anamnese : Sekundær profylakse ? Annen utredredning ? DM?

Aktuelt : Mistanke om gjennomgått cerebralt insult/TIA på bakgrunn av..

Funn : BT, puls.  FAST-symptomer? Annen relevant nevrologi?

Suppl. us : ev. MR-svar.

Vurdering : Hva ønskes?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arv?  Røyk?

Anamnese : Sekundær profylakse ? Annen utredredning ? DM?

Aktuelt : Mistanke om gjennomgått cerebralt insult/TIA på bakgrunn av..

Funn : BT, puls.  FAST-symptomer? Annen relevant nevrologi?

Suppl. us : ev. MR-svar.

Vurdering : Hva ønskes?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

 Ring 113 ved  minst en av disse FAST-symptomer:

 • F – fjes: ansiktslammelse, skjevt smil. Be pasienten smile/ vise tenner.
 • A – arm: lammelse i arm eller ben. Be pasienten løfte begge armer og deretter begge ben.
 • S – språk: utydelig tale, eller problemer med å finne ord
 • T – tid. Må være kjent tid for symptomdebut. Når var pasienten sist sikkert symptomfri?

Ved mistanke om akutt hjerneslag på bakgrunn av FAST-symptomer skal pasienten ikke tilses av lege først, men sendes direkte til sykehus gjennom melding til 113. Ved mer uklare symptomer skal pasienten tilses av legevakt først, og vakthavende nevrolog konfereres på vanlig måte. 

 • 4,5 timer: Akutt trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen må gis så fort som mulig og innen 4,5 timer fra symptomdebut.
 • 16 timer: Trombektomi kan vurderes i inntil 16 timer. Pasienter som våkner med- eller blir funnet med symptomer med hjerneslag og er sist sett i habituell tilstand senest 16 timer siden, kan også vurderes til trombolyse/ og eller trombektomi.

  Sjekkliste for Trombolyse

 • Symptomer: Bevisthetsnivå,  gang -  el.  nevrologisk utfall ? Krampeanfall / rykninger?
 • Når startet symptomene? når var pasienten sist tilsett i sitt habituell tilstand?
 • Når var siste dose av evt. Antikoagulasjon ( Heparin , Marevan,  DOAC )
 • Tegn til sår, skader, tungebitt
 • Funksjonsevne til vanlig:
  • (mRS 0-1) Helt oppegående eller kun lett nedsatt funksjonsevne
  • (mRS 2-3) Går uten assistanse, men noe hjelpebehov i hverdagen.
  • (mRS 4) Bruker gangstøtte og har stort hjelpebehov i hverdagen
  • (mRS 5) Sengeliggende, full pleie behov, langtommen demens, Multisyk, sykehjemspasient

Søk i NEL for "Hjerneslag"

Sykepleie Vis 27 treff »

Presentasjoner

Annet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Oppfølging etter gjennomgått hjerneslag - Anbefaling fra SØK:

Det er svært viktig med optimal behandling av risikofaktorer for å hindre nye hjerneslag:
 • Blodtrykk: god blodtrykksregulering er svært viktig. 
  - Tilstrebe så normalt blodtrykk som mulig – gjennomsnittstrykk lavere enn 140/ 90.
  - Hos diabetikere tilstrebe 130/80.
 • Kolesterol: Statiner til alle med forhøyet LDL over 2,0.
  - Behandlingsmål: LDL lavere enn 2,0.
  - Høydose statin vurderes til alle pasienter med gjennomgått hjerneslag/ TIA
  - Høydose statin vurderes til alle pasienter med fettrike plakk påvist i halspulsårene.
 • Platehemmer til alle med gjennomgått hjerneinfarkt eller TIA 
  - Førstevalget er Asasantin retard 1 tablett x 2.
  - Hvis  atrieflimmer , skal behandles med antikoagulasjon istedenfor platehemmer .
 • Glucose: viktig å tilstrebe så normale glucoseverdier som mulig.
 • Rehabilitering: Fysioterapi og fysisk aktivitet – viktig for å oppnå best mulig funksjonsnivå.
 • Førerkort: Alle får 3 måneders muntlig kjøreforbud etter gjennomgått hjerneslag.
  - Etter 3 måneder kan fastlege gi klarsignal for bilkjøring ved tilfredsstillende klinisk bilde.
  - Obs! Helsekrav for førerkort IKKE oppfylt ved synsfeltutfall eller neglect.
  - Ved tvil: henvise til spesialundersøkelse hos spesialist i klinisk nevropsykologi eller ved Sunnaas sykehus, eller til praktisk test ved kjøreskolen (der fastlege tror pasienten er klar for bilkjøring, men usikker).

Kilde:


© Fastlegeportalen 2015 - 2021