Rytmeforstyrrelser - barn

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arvelige  forhold. Alder .

Aktuelt : Kardial synkope? Hjertesvikt? Anfall som ikke går over? Hyppige anfall? Medfødte hjertefeil?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arvelige  forhold. Alder

Aktuelt : Kardial synkope? Hjertesvikt? Anfall som ikke går over? Hyppige anfall? Medfødte hjertefeil?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • arvelige forhold
  • familiehistorie med brå hjertedød
  • hyppige anfall
  • medfødte hjertefeil
  • alder under 2 uker
Øyeblikkelig hjelp ved alvorlige symptomer som for eksempel mistanke om kardial synkope, hjertesvikt og ved anfall som ikke går over.

Søk i NEL for "Rytmeforstyrrelser"

Symptomer

Sykepleie

Annet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Hjerterytmeforstyrrelser (veiledende frist 8 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Omfatter ikke palpitasjoner alene uten ledsagende symptomer. Omfatter ikke tilfeldig påviste ventrikulære eller supraventrikulære ekstrasystoler hos ellers friske barn eldre enn 3 måneder. Disse gis ikke rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • arvelige forhold
  • familiehistorie med brå hjertedød
  • hyppige anfall
  • medfødte hjertefeil
  • alder under 2 uker

Øyeblikkelig hjelp ved alvorlige symptomer som for eksempel mistanke om kardial synkope, hjertesvikt og ved anfall som ikke går over.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021