Hjertesvikt

(K77)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arv . Røyk Førerkort ?

Anamnese : Komorbiditet . Kjent svikt ? Vurdert av kardiolog ? Preoperativ vurdering? Gravid?

Aktuelt : Beskrivelse av symptomer og funksjonsnivå . Nyoppstått arytmi el. synkope?

Funn : Cor, pulm, BT, Puls, Perifere ødemer, Halsvenestuvning, Annet?

Suppl. us : EKG, NT-proBNP, RTG thorax

Obs! : EKG legges alltid ved henvisning.  Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arv . RøykFørerkort ?

Anamnese : Komorbiditet . Kjent svikt ? Vurdert av kardiolog ? Preoperativ vurdering? Gravid?

Aktuelt : Beskrivelse av symptomer og funksjonsnivå . Nyoppstått arytmi el. synkope?

Funn : Cor, pulm, BT, Puls, Perifere ødemer, Halsvenestuvning, Annet?

Suppl. us : EKG, NT-proBNP, RTG thorax

Obs! : EKG legges alltid ved henvisning.  Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
 • nyoppståtte symptomer eller økende symptomer med rask symptomprogresjon
 • uttalte symptomer
 • synkoper
 • nyoppstått arytmi
 • komorbiditet: Hypertensjon, DM, nyresvikt, systemsykdommer og tidl. kjent hjertesykdom
 • kjent hjertesvikt med forverring av symptomer, eller som ikke svarer på behandling
 • positiv familieanamnese med tanke på kardiomyopati, prematur hjertesvikt eller død
 • graviditet
 • preoperativ vurdering før annen risikofylt kirurgi
Angivelse av funn, symptomer og funksjon er viktig for riktig prioritering.

Søk i NEL for "Hjertesvikt"

Sykepleie Vis 40 treff »

Annet

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.


Egenbehandlingsplan hjertesvikt

Egenbehandlingsplan utarbeidet av SØ prosjekt "Forebygge reinnleggelser". 


Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Hjertesvikt (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Stor heterogen gruppe av pasienter med nyoppståtte symptomer på hjertesvikt eller forverring av allerede kjent hjertesvikt. Hjertesvikt kan skyldes en rekke tilstander som hypertensiv hjertesykdom, koronarsykdom, klaffesykdommer, kardiomyopatier, medfødte hjertefeil, ubehandlede shunt-tilstander og arytmier. Andre medisinske tilstander (vanligste er lungesykdommer, anemi, hyper-/hypothyreose, overvekt) kan forverre eller utløse symptomer på hjertesvikt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nyoppståtte symptomer eller økende symptomer med rask symptomprogresjon
 • uttalte symptomer
 • synkoper
 • nyoppstått arytmi
 • komorbiditet: Hypertensjon, diabetes, nyresvikt, systemsykdommer og tidligere kjent hjertesykdom
 • kjent hjertesvikt med forverring av symptomer, eller som ikke svarer på behandling
 • positiv familieanamnese med tanke på kardiomyopati, prematur hjertesvikt eller død
 • graviditet
 • preoperativ vurdering før annen risikofylt kirurgi

Angivelse av funn, symptomer og funksjon er viktig for riktig prioritering.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt dersom

a) ejeksjonsfraksjon er over 35 % og

b) EKG er uten tegn til iskemi eller arytmi ved 75 % belastning.

Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav ikke oppfylt.

Førerkortgruppe 1, 2 og 3

Helsekrav ikke oppfylt.Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021