Hode-halskreft - Φ

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Sår , tumor el.  heshet ? Symptomer fra nese spyttkjertel  el. ved svelging  

Funn : Øre -, nese -, hals - og tyroidea status. Munnhule ? Cranial nerver?

Suppl. us : Ev. svar fra FNAC, biopsi og cytologi.

Vurdering : Pakkeforløp / filterfunksjon for hode-halskreft på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Sår , tumor el.  heshet ? Symptomer fra nese spyttkjertel  el. ved svelging  

Funn : Øre -, nese -, hals - og tyroidea status. Munnhule ? Cranial nerver?

Suppl. us : Ev. svar fra FNAC, biopsi og cytologi.

Vurdering : Pakkeforløp / filterfunksjon for hode-halskreft på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
 
Mistanke om kreft = Klinisk mistanke i dette pakkeforløp.
 
Ved klinisk mistanke om kreft skal pasienten henvises til ØNH spesialist /avd. . Merking .
 
Ved begrunnet mistanke henvises til pakkeforløp for kreft.
 

 
 Kriterier for henvisning til Pakkeforløp
 
Begrunnet mistanke om hode-halskreft oppstår:
 • Hvis en grundig klinisk us foretatt av ØNH spesialist gir begrunnet mistanke
 • Bekreftet biopsi eller cytologi hos fastlege eller tannlege
 • Synlige svulster/sår med malignt preg
Kommunikasjon - Pasienten skal informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.

Søk i NEL for "Halskreft"


Tilstander

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller 


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
 
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.
 
 

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


Mistanke om hode-halskreft oppstår ved følgende alarmsymptomer:
 • Generelt:
  • Følgende symptomer ved mer enn tre ukers varighet:
  • Sår i slimhinne uten tilheling
  • Tumor colli eller tumor i leppe, slimhinner eller hud
  • Heshet
 • Kreft i leppe, munnhule- og oropharynks:
  • Sår uten tilheling eller ikke-traumatiske sår >1 cm
  • Synlig eller palpabel tumor i munnhule eller svelg
  • Uforklart tannløsning, eller protesemistilpasning
 • Kreft i larynks og hypopharks (kreft i strupe og svelg):
  • Heshet i mer enn tre uker uten forklaring eller bedring hos pasienter over 40 år
  • Svelgebesvær og/eller globulusfornemmelse med smerteutstråling til øre
  • Nyoppdaget recurrensparese
 • Nese-/bihulekreft:
  • Nyoppstått ensidig nasalstenose uten forklaring og/eller blodig sekresjon fra nesen
  • Sår i nese uten tilheling
  • Synlig tumor i vestibulum nasi eller nesekavitet
 • Kreft i nasopharynks (nesesvelg):
  • Ensidig sekretorisk otitis media hos voksne uten infeksiøs forklaring
  • Hjernenervepåvirkning
 • Kreft i spyttkjertler:
  • Nytilkommet tumor i spyttkjertel
  • Vekst i kjent tumor i spyttkjertel
  • Tumor i spyttkjertel med påvirkning av ansiktsmimikk (nervus facialis)
 • Metastaser på halsen:
  • Tumor colli eller forstørrede lymfeknuter på halsen uten infeksiøs eller annen benign forklaring
  • Cyste lateralt på hals hos pasienter eldre enn 40 år
 • Kreft i thyreoidea:
  • Tumor thyreoidea med heshet (recurrensparese)
  • Hurtig vekst av knute i thyreoidea
  • Fast immobil knute i thyreoidea
  ØNH spesialist vurderer om det foreligger begrunnet mistanke om malign lidelse. Finnålsaspirasjonscytologi (FNAC) eller biopsi utføres vanligvis ved ØNH avdeling. Ved åpenbar malignitet eller ikke tilgjengelig lokal ØNH spesialist skal fastlegen henvise direkte til ØNH avdeling.
Begrunnet mistanke om hode-halskreft oppstår:
 • Hvis en grundig øre-nese-hals-undersøkelse foretatt av ØNH spesialist gir begrunnet mistanke
 • Bekreftet biopsi eller cytologi hos fastlege eller tannlege
 • Synlige svulster/sår med malignt preg
Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for hode-halskreft ved regional ØNH avdeling. I henvisningen skal det fremgå tydelig hva som utløser begrunnet mistanke om kreft, samt vedlegges eventuelt svar på biopsi, røntgen og blodprøver.
Ved henvisning til Pakkeforløp for hode-halskreft skal pasienten informeres om:
 • Den begrunnede mistanken om kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
I 2012 ble det diagnostisert 707 nye tilfeller av hode-halskreft. Prevalensen av hode-halskreft var rundt 5600 i 2012.
Risikofaktorer:
 • Langvarig tobakksforbruk, og/eller stort alkoholforbruk
 • Tidlig eksponering for Epstein-Barr virus
   

  På Helsedirektoratets nettsider finner du Pakkeforløp for hode-halskreft.

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Forløpstider i pakkeforløp for hode-halskreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling7 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)7 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling28 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling28 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingStrålebehandling28 kalenderdager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 01.12.2021

Hode-halskreft

1 Mistanke

Mistanke om hode-halskreft oppstår ved følgende alarmsymptomer:

Generelt:

Følgende symptomer ved mer enn tre ukers varighet:

 • Sår i slimhinne uten tilheling
 • Tumor colli eller tumor i leppe, slimhinner eller hud
 • Heshet

Kreft i leppe, munnhule- og oropharynks:

 • Sår uten tilheling eller ikke-traumatiske sår >1 cm
 • Synlig eller palpabel tumor i munnhule eller svelg
 • Uforklart tannløsning, eller protesemistilpasning

Kreft i larynks og hypopharks (kreft i strupe og svelg):

 • Heshet i mer enn tre uker uten forklaring eller bedring hos pasienter over 40 år
 • Svelgebesvær og/eller globulusfornemmelse med smerteutstråling til øre
 • Nyoppdaget recurrensparese

Nese-/bihulekreft:

 • Nyoppstått ensidig nasalstenose uten forklaring og/eller blodig sekresjon fra nesen
 • Sår i nese uten tilheling
 • Synlig tumor i vestibulum nasi eller nesekavitet

Kreft i nasopharynks (nesesvelg):

 • Ensidig sekretorisk otitis media hos voksne uten infeksiøs forklaring
 • Hjernenervepåvirkning

Kreft i spyttkjertler:

 • Nytilkommet tumor i spyttkjertel
 • Vekst i kjent tumor i spyttkjertel
 • Tumor i spyttkjertel med påvirkning av ansiktsmimikk (nervus facialis)

Metastaser på halsen:

 • Tumor colli eller forstørrede lymfeknuter på halsen uten infeksiøs eller annen benign forklaring
 • Cyste lateralt på hals hos pasienter eldre enn 40 år

Kreft i thyreoidea:

 • Tumor thyreoidea med heshet (recurrensparese)
 • Hurtig vekst av knute i thyreoidea
 • Fast immobil knute i thyreoidea

2 Filterfunksjon

ØNH spesialist vurderer om det foreligger begrunnet mistanke om malign lidelse. Finnålsaspirasjonscytologi (FNAC) eller biopsi utføres vanligvis ved ØNH avdeling. Ved åpenbar malignitet eller ikke tilgjengelig lokal ØNH spesialist skal fastlegen henvise direkte til ØNH avdeling.

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke om hode-halskreft oppstår:

 • Hvis en grundig øre-nese-hals-undersøkelse foretatt av ØNH spesialist gir begrunnet mistanke
 • Bekreftet biopsi eller cytologi hos fastlege eller tannlege
 • Synlige svulster/sår med malignt preg

4 Henvisning

Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for hode-halskreft.

I henvisningen skal det fremgå tydelig hva som utløser begrunnet mistanke om kreft, samt vedlegges eventuelt svar på biopsi, røntgen og blodprøver.

5 Kommunikasjon

Ved henvisning til Pakkeforløp for hode-halskreft skal pasienten informeres om:

 • Den begrunnede mistanken om kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

Risikofaktorer:

 • Langvarig tobakksforbruk, og/eller stort alkoholforbruk
 • Tidlig eksponering for Epstein-Barr virus

Se også Pakkeforløp for hode-halskreft.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021