Hodepine

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning
  • tilleggssymptomer som morgenhodepine, nakkestivhet, feber og kvalme
  • stort skolefravær
  • reduserte skoleprestasjoner
  • nevrologiske tilleggssymptomer under anfall

Øyeblikkelig hjelp ved:

  • ved nevrologiske tilleggssymptomer mellom anfall
  • nevrologiske utfall.

Søk i NEL for "Hodepine barn"

Andre profesjonelle Vis 46 treff »

Sykepleie Vis 18 treff »

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

© Fastlegeportalen 2015 - 2021