Hofteartrose

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Relevant komorbiditet.  Behandlingseffekt .

Aktuelt : Varighet og grad av smerter . Treningspotensial? Funksjonstap .

Funn : Smerte? Redusert bevegelighet ? Kontraktur? Samsvarende funn ?

Suppl. us : Harris Hip Score. RTG. Obs! Ikke MR!!

Vurdering : Henviser pasienten for...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr. Sjekkliste for elektive inngrep!

Anamnese : Relevant komorbiditet.  Behandlingseffekt .

Aktuelt : Varighet og grad av smerter . Treningspotensial? Funksjonstap .

Funn : Smerte? Redusert bevegelighet ? Kontraktur? Samsvarende funn ?

Suppl. us : Harris Hip Score. RTG. Obs! Ikke MR!!

Vurdering : Henviser pasienten for...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr. Sjekkliste for elektive inngrep!

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • grad av smerter og funksjonssvikt (spesielt hvile- og nattsmerter)
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (konvensjonell røntgen)
 • grad av plager

  Sjekkliste for elektive ortopediske inngrep.

 • Er behandling av kroniske sykdommer optimalisert?
 • Preoperativ vurdering av hud -, tann-,   sirkulasjon -, infeksjon - og kognitiv status.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Konservativ behandling skal være forsøkt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt (spesielt hvile- og nattsmerter)
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (konvensjonell røntgen)
 • grad av plager
Utdypende forklaring på tilstand
Konservativ behandling skal være forsøkt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt (spesielt hvile- og nattsmerter)
 • manglende effekt av konservativ behandling
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (konvensjonell røntgen)
 • grad av plager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Hofteleddsprotese operasjon (L89 Hofteleddsarthrose)

 • Smerter og bruk av medikamenter er vanlig første 2 uker noe som vanligvis medfører behov for sykmelding.
 • Avhengig av arbeidsplassens krav, vil noen pasienter kunne gjenoppta arbeid etter 2 uker. Krykkebruk vanlig i 12 uker.
 • Ved arbeid som krever full funksjon i underekstremitetene, må man påregne lengre sykemelding, inntil 12-16 uker.
 • 2-4 ukers sykmelding under opphold på rehabiliteringsinstitusjon kan være aktuelt §8-4 tredje ledd, anmerk andre sykmeldingsgrunner og beskriv at pasienten er på rehabilitering
 • Ved behov for sykmelding etter 16 uker revurder tilstand og situasjon
 • Alle tilstander vurderes individuelt.

 Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021