Barne ortopedi - Hoftelidelser

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Komorbiditet. Grad av plager og gangfunksjon

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Komorbiditet. Grad av plager og gangfunksjon

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • grad av plager
  • komorbiditet
  • gangfunksjon

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Hoftelidelser hos barn (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • grad av plager
  • komorbiditet
  • gangfunksjon

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021