Hofteluksasjon/dysplasi - mistanke

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning..
 
Ved alder under 3 måneder er fristen 1 uke, jf. prioriteringsveileder i ortopedi.
 
Øyeblikkelig hjelp ved alder under 1 måned.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Hofteluksasjon/dysplasi - mistanke (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Ved mange sykehus skal pasientene henvises til ortoped.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Ved alder under 3 måneder er fristen 1 uke, jf. prioriteringsveileder i ortopedi.

Øyeblikkelig hjelp ved alder under 1 måned.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021