Hornhinneforandringer

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arbeid.  Førerkort ?

Anamnese : Komorbiditet . Andre øyesykdommer?

Aktuelt : Debut, utvikling , varighet og lokalisasjon av symptomer.  Funksjonstap ?

Funn : Visus . Donders. Pupiller og  rød refleks . Pterygium?

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arbeid.  Førerkort ?

Anamnese : Komorbiditet . Andre øyesykdommer?

Aktuelt : Debut, utvikling , varighet og lokalisasjon av symptomer.  Funksjonstap ?

Funn : Visus . Donders. Pupiller og  rød refleks . Pterygium?

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • pterygium som truer synsaksen
  • visus på andre øyet
  • prognosetap ved utsettelse av kirurgi

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Hornhinneforandringer med visusreduksjon av betydning for pasienten (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og kirurgi.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • pterygium som truer synsaksen
  • visus på andre øyet
  • prognosetap ved utsettelse av kirurgi

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021