Hørselstap

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arv?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut , utvikling og beskr. av symptomer . Konsekvenser ? Ønsker pasienten høreapparat?

Funn : Otoskopi. Tegn til grunnsykdom? Evt. hørselstest. Weber- og  Rinnes test.

Suppl. us : Ev. audiometri, tympanometry Blodprøver har vanligvis ingen Verdi Ev. cerebral CT

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arv?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut , utvikling og beskr. av symptomer . Konsekvenser ? Ønsker pasienten høreapparat?

Funn : Otoskopi. Tegn til grunnsykdom? Evt. hørselstest. Weber- og  Rinnes test.

Suppl. us : Ev. audiometri, tympanometry Blodprøver har vanligvis ingen Verdi Ev. cerebral CT

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
 • ensidig hørselstap
 • rask progresjon
 • tap av funksjon
 • kombinerte sansetap
 • tilleggssymptomer
 • redusert sosial funksjon
 • bedret taleforståelse i utsatte lyttesituasjoner
 • yrke
Ved kombinert sansetap er fristen 4 uker.

Søk i NEL for "Hørselstap"

Symptomer

Tilstander Vis 54 treff »

Andre profesjonelle Vis 14 treff »

Pasientinformasjon Vis 36 treff »

Sykepleie

Video

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Voksne: Alvorlig hørselstap (over 60 dB HL) innenfor talefrekvensområdet (0,5-4 kHz).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning med hørselprøver og eventuelt MR, operasjon (sekretorisk otitt) og tilpasning av hørselstekniske hjelpemidler.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • ensidig hørselstap
 • rask progresjon
 • tap av funksjon

Ved kombinert sansetap er fristen 4 uker.

Utdypende forklaring på tilstand
Hørselstap (40-60 dB) innenfor talefrekvensområdet (0,5-4 kHz), moderat tinnitus (Klockhoffs indeks grad 2).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, tilpasning av hørselstekniske hjelpemidler og operasjon.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tap av funksjon
 • kombinerte sansetap
 • tilleggssymptomer
 • redusert sosial funksjon
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • bedret taleforståelse i utsatte lyttesituasjoner
 • yrke

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021